Borlänge kommuns logotyp

Livsmedelsföretagare

Här finns samlad information till dig som är livsmedelsföretagare. Nya föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen berör dig som driver eller arbetar på restaurang eller café.

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Här följer en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det som senast förtydligats är att sällskap får vara max 4 personer.

  • Ett sällskap får vara max 4 personer. Det innebär att ett större sällskap måste delas upp i mindre grupper och sitta vid olika bord. Det ska vara minst en meter mellan grupperna.

  • Det ska vara minst en meter mellan alla sällskap. Man räknar alltid avståndet mellan personer som sitter, inte mellan borden eller stolarna. Tänk på att det även ska vara en meters avstånd mellan ryggarna. Detta innebär också att det måste vara en meter mellan personer vid en buffé och sittande gäster.

  • Att det ska vara minst en meter mellan sällskapen betyder också att det inte längre är tillräckligt med bara plexiglas som avskiljare, det ska också vara minst en meters avstånd.

  • Det ska finnas möjligheter för dina gäster att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion. Ha gärna både och!

  • Ni har också ansvar för kö som uppstår till era verksamheter. Gör vad ni kan för att underlätta för gästerna att hålla avstånd, till exempel med hjälp av markeringar i golvet.

  • Informera gästerna om hur de kan bidra till att minska smittspridningen hos er. Tänk på att ha tydlig och lättläst information och sätt upp den på ställen där era gäster uppehåller sig så att de kan läsa den.

  • Gästerna får endast äta och dricka sittandes vid sina platser. De får dock hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

  • Öka avståndet på platser i serveringen där det uppstår trängsel.


Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta miljökontoret i Borlänge kommun.

Telefon: 0243-740 00
E-post: miljokontoret@borlange.se.

Försäljning av alkohol

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel finns information om förändringar gällande försäljning av alkohol.

Information om försäljning av alkohollänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Nya regler för restauranger och krogarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.