Borlänge kommuns logotyp
Vit text mot blå bakgrund: Frågor och svar om coronaviruset.

Coronaviruset - frågor och svar

På den här sidan finns länkar till vanliga frågor och svar om coronaviruset.

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utför åtgärder inom våra verksamheter om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor nedan.

Så hanterar Borlänge kommun coronapademin

Förskola och grundskola

Gymnasieskolor och vuxenutbildning

Äldreboende - särskilt boende

Hemtjänst - ordinärt boende

Funktionshinderomsorg

Företagare

Hjälp och råd

Så kan du hjälpa till

Hitta rätt - bekräftad information

Många allmänna frågor och svar om coronaviruset och covid-19 hittar du även bland Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bekräftad information

Telefonnumret 113 13 finns för mer information om coronaviruset.

Läs mer på webbsidor med bekräftad information av myndigheter:

Vårdguiden 1177 om vaccination mot covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se: Bekräftad information om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på andra språk/Information covid-19 in other languages

Förskola och skola

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och riktlinjer i fråga om vad som gäller för barn och elever i förskola och skola. Elever och vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

 • Barnet/eleven ska stanna hemma vid symtom/sjukdom.
 • Barnet/eleven ska också stanna hemma om någon annan i familjen/hemmet är sjuk i covid-19, även om barnet/eleven är frisk/symtomfri.
 • Barn från förskoleklass och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Läs mer Region Dalarnas webbsida:

När barnet/eleven ska stanna hemma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om provtagning (PCR-prov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att göra skolan till en så smittsäker plats som möjligt har skolorna bland annat anpassat schemat (distans- och närundervisning), sett över möblering och lokaler för att minska trängsel och utökat möjligheter till handtvätt och handdesinfektion.

Åtgärder i Borlänges skolor är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Vid misstanke om smittspridning av covid-19 på förskola/skola, tar rektor kontakt med regionens smittskyddsenhet. I dialog med smittskyddsenheten tas lämpliga smittskyddsåtgärder fram.

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Kommunen följer instruktioner och riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär i nuläget att barn och elever som är friska ska vara i skolan som vanligt, under förutsättning att de inte själva bor med någon som är sjuk i covid-19.

Rektor eller annan skolpersonal ska inte ta beslut kring ditt barns hälsotillstånd, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare vänder dig till behandlande läkare för rådgivning.

I Borlänge kommun kan avgiftsbefrielse medges om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar, för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

I Borlänge kommun är hållningen att schemat kan anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan/fritidshemmet med hänsyn till den permitterade vårdnadshavarens arbetstider samt barnets behov, men rätten till plats på förskola och fritidshem kvarstår i samma omfattning som tidigare.

Gymnasieskolan

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och riktlinjer i fråga om vad som gäller för elever i gymnaiseskolan. Elever och vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

Elever under 18 år, i årskurs 1 och 2 på Borlänges gymnasieskolor, har erbjudits vaccin mot covid-19, efter samtycke från vårdnadshavare. Vaccinering med första dosen genomfördes på Hagagymnasiet (i samarbete med sköterskor från Region Dalarna) under vecka 35 och 36. De elever som fick dos 1 vid vaccinationstillfället i skolan kommer också att få dos 2 där. Vid det andra vaccinationstillfället kommer även äldre gymnasieelever att erbjudas vaccin på skolan.

Observera att elever som tagit en första dos vaccin någon annanstans än i skolan ska ta sin andra dos på samma plats där de fick den första dosen.

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen är lägre än tidigare bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till närundervisning som regel i alla skolformer för barn och unga.

Folkhälosmyndigheten - Inför skolstart hösten 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folhälsomyndighetens information om ungdomar och vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att göra skolan till en så smittsäker plats som möjligt har skolorna bland annat anpassat schemat (distans- och närundervisning), sett över möblering och lokaler för att minska trängsel och utökat möjligheter till handtvätt och handdesinfektion.

Åtgärder i Borlänges skolor är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svåra att skilja från en vanlig förkylning. Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas webbplats: När och ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På sidan finns också information om vad du ska göra om någon av du bor med blir smittad och sjuk.

Vuxenutbildningen

Äldreboende - särskilt boende

Nej, det är inte besöksförbud på Borlänge kommuns äldreboenden.

Det finns rutiner för hur risk för smittspridning ska minimeras vid besök på äldreboenden.

Följande gäller för alla besök inomhus:

 • Besökare ska höra av sig till enheten och föranmäla besök.
 • Besökare kommer att mötas vid entrén av personal och bli informerade om hur besöket går till.
 • Det är viktigt att alla besökare är fullt friska och håller avstånd.

Det går också att ordna besök utomhus och samtal via digitala hjälpmedel.

Antigentest (screening)

Tre veckor efter första dosen av vaccin mot covid-19 inkluderas inte personal och besökare i screening. Ny- och ovaccinerad personal och besökare erbjuds antigentest som tidigare, se lokala instruktioner om vart och när.

Kommunen har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Alla sommarvikarier genomgår utbildningar i basala hygienrutiner och en särskild corona-relaterad utbildning.

Dagverksamheter för personer med minnesproblematik är öppna med särskilda förhållningssätt för att vara anpassade till nationella och regionala rekommendationer för att minska risk för smittspridning. För daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning görs kontinuerliga bedömningar kring varje verksamhet. Vissa verksamheter håller öppet och andra stängs utifrån aktuellt behov.

Du som har hemtjänst: Du har rätt att behålla dina hemtjänstinsatser om du tackar nej till erbjudande om att flytta in på ett äldreboende.

Du som inte har hemtjänst: Kontakta en biståndshandläggare för att göra en ansökan om hemtjänst genom att ringa 0243-740 00.

Ja, det får du. Det finns rutiner i verksamheten för att minska risken för smitta.

Hemtjänst - ordinärt boende

Nej, alla kan vara trygga med att de basala behoven kommer att tillgodoses. Däremot kan vissa sociala aktiviteter utebli med hänsyn till risker för smittspridning.

Kommunen strävar efter att ha kontinuitet bland personalen, även under nuvarande omständigheter och sommarperiodem. Kommunen har rutiner för hygien och skyddsutrustning samt att personalen ska stanna hemma från jobbet vid minsta symtom. Personal uppmanas precis som allmänheten att följa de nationella råden för att undvika smittspridning. Läs mer om nationella råd på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, du kan säga upp din hemtjänst eller välja att ”pausa” den. Om du behöver något annat stöd och hjälp i din vardag kan du kontakta biståndshandläggare. Känner du dig otrygg med din hemtjänst men inte vill säga upp den så kan du kontakta kommunen för att få prata om detta. Om du är i behov av hjälp med att handla dagligvaror och utföra apoteksärenden kan du beställa hjälp via kommunens servicecenter på telefonnummer 0243-740 00.

Innan du säger upp hemtjänst, tänk på att sårbarheten och risken för smitta kvarstår, även om du lyckas lösa dina behov med hjälp av andra insatser. Coronaviruset finns i samhället och det är svårt att veta vem som är smittad.

Funktionshinderomsorg

Om någon med personlig assistans enligt LSS (och som vanligtvis inte har assistans dagtid) inte kan delta i sin dagliga verksamhet på grund av coronaviruset.
De som väljer att inte delta eller inte kan delta på grund av hälsoskäl i sin dagliga verksamhet och är beviljad personlig assistans för övrig tid kan lämna in en ansökan till biståndsverksamheten om behov av tillfälligt utökad personlig assistans. Ansökan kommer att prövas utifrån den enskildes behov.

Kontinuitetsplanerna i sociala sektorn innehåller vilka verksamheter som måste kunna upprätthållas, vilka verksamheter som är prioriterade att upprätthållas, vilka verksamheter som är mindre prioriterade att upprätthållas och mest troliga att kunna flytta personal och materiella resurser från, för att förstärka prioriterad verksamhet.

Om hela verksamheten ska ses som viktig eller delar av den och om verksamheten kan upprätthållas med en lägre ambitionsnivå.

Kommunen har sett över vilken som är den lägsta bemanningsnivån för att upprätthålla de identifierade och avgränsade verksamheterna och om det finns verksamheter som kan behöva förstärkas med personal och materiella resurser.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du hålla dig hemma om du har hosta, feber eller små symtom för att inte smitta din ledsagare eller andra. Avboka din ledsagare om du har minsta symtom. Om du är sjuk och behöver få hjälp med att handla eller hämta ut medicin på apoteket, kan ledsagaren under de här särskilda omständigheterna hjälpa till med det. Det ska ske i överenskommelse med ledsagaren och på er planerade tid.

Kommunens webbplats, borlange.se, uppdateras dagligen och vid behov, exempelvis vid förändringar i någon av våra verksamheter). Borlänge kommun följer och använder information, restriktioner och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Övriga frågor - vård och omsorg

För sjukvårdsrådgivning avseende dig själv, granne eller annan närstående, vänd dig till 1177. Om det uppstår behov av kommunala insatser utanför kontorstid har 1177 tillsammans med verksamheterna rutiner för detta. Om du är orolig för någon i din närhet som du tror behöver akut hjälp och stöd, ska du kontakta 112.

Borlänge kommuns anhörigstöd

Borlänge kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer närstående.
Vardagar: 8.00-16.00
Telefon: 0243-665 44
E-post: kicki.gustafsson@borlange.se

Det går också att kontakt kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00 eller e-post kommun@borlange.se.

Annat stöd

Läs mer om stöd och råd

Personalen får löpande information via sina chefer och kommunens intranät.

Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer ligger till grund för information och instruktioner. All personal i vård och omsorg, inklusive tim- och sommarvikarier genomför digitala utbildningar i coronarelaterad information och om basala hygienrutiner.

Det går inte att garantera, men vår personal är mycket noga med hygienrutiner, skyddsutrustning och med att stanna hemma från jobbet vid minsta symtom.

Personalen är väl informerade om att de ska stanna hemma om de känner minsta sjukdoms- eller förkylningssymtom. Flera av personalen är vaccinerade, även sommarvikarier har erbjudits vaccin mot covid-19.

Vi har förtroende för att alla följer de riktlinjer som gäller. För att kunna upptäcka eventuellt smittad personal så erbjuds för närvarande ovaccinerad personal inom vård och omsorg att genomgå snabbtester två gånger per vecka inför arbetspassen. Utbildad personal och hälso- och sjukvårdspersonal utför testerna. Personal som visar positivt på provtagningen ska genast lämna arbetsplatsen, sjukskriva sig och boka tid för självprovtagning.

Region Dalarna informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Dalarna ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Borlänge kommun har god tillgång till den skyddsutrustning som behövs i alla verksamheter inom vård och omsorg.

Borlänge kommun följer Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det finns rutiner för när vilken typ av skyddsutrustning ska användas och det kan vid behov se olika ut på olika boenden vid behov, vilken skyddsutrustning som används.

Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till bland annat:

 • Handdesinfektion
 • Ytdesinfektion
 • Nitrilhandskar
 • Plastförkläde
 • Skyddsvisir
 • Munskydd
 • Andningsskydd

Personal är inte skyldig att berätta om de är vaccinerade eller inte, oavsett anställningsform eller arbetsplats. Borlänge kommun för heller inga register över vilka medarbetare som är vaccinerade eller inte.

Vill du hjälpa till?

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för att jobba inom vård och omsorg eller inom skolan/förskolan via länken nedan. Du blir kontaktad om det finns aktuella behov som matchar med din kompetens.

Intresseanmälan - vikariera inom förskola och skolalänk till annan webbplats

Intresseanmälan - legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats

Vikariera inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Vill du hjälpa till som privatperson? Vänd dig gärna till godagrannar.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att anmäla dig som volontär. Goda grannar drivs av är Hyresgästföreningen.

Har du skyddsutrustning som du kan skänka till kommunen? Eller har du kunskap och erfarenhet som kan vara till nytta? Tveka inte att höra av dig - tillsammans gör vi skillnad!

Vi tar tacksamt emot hjälp från företag och privatpersoner som kan skänka godkända artiklar som kan användas inom vård och omsorg för att vi ska säkra tillgången till skyddsmaterial också på längre sikt. Det vi främst behöver är:

 • Munskydd
 • Handskar
 • Handsprit
 • Ytdesinfektion
 • Plastförkläde
 • Skyddsvisir

Jag vill skänka utrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi tycker om när små grupper kommer och sjunger eller gör andra roliga saker vi kan titta på. Aktiviteten ska kunna ske utomhus och smittsäkert. Kontakta därför enhetens chef först för att boka en tid som passar på boendet via kommunens servicecenter på telefonnummer 0243-740 00.

 • Ingen giltig användare vald.