Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - förskola och skola

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utför åtgärder inom våra verksamheter i förskola och skola om och när det bedöms nödvändigt. Läs vanliga frågor och svar nedan.

Förskola och skola

Information och riktlinjer är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Information - skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friska barn ska vara i skolan

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Det innebär att Borlänge kommuns skolor och förskolor håller öppet som vanligt tills något annat meddelas. Vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

Vanliga frågor

Det är allmäntillståndet som avgör om barn kan vara i förskola, skola eller fritids. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svår att skilja från en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn.

Läs mer om viruset, symtom, sjukdom och allergilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Kommunen följer instruktioner och riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i skolan som vanligt.

Barn och elever är välkomna tillbaka till förskolan/skolan två dygn (48 timmar) efter att de har tillfrisknat och inte längre visar några symtom.

Rektor eller annan skolpersonal ska inte ta beslut kring ditt barns hälsotillstånd, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare vänder dig till behandlande läkare för rådgivning.

Ja, förutsatt att barnet är friskt och symtomfritt är barnet välkommet till förskolan/skolan.

Ja, förutsatt att barnet som går till förskolan/skolan är friskt och utan symtom.

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

I Borlänge kommun kan avgiftsbefrielse medges om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar, för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

I Borlänge kommun är hållningen att schemat kan anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan/fritidshemmet med hänsyn till den permitterade vårdnadshavarens arbetstider samt barnets behov, men rätten till plats på förskola och fritidshem kvarstår i samma omfattning som tidigare.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att avstängning av friska skolbarn är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Den 17 mars gick regeringen ändå, på Folkhälsomyndighetens inrådan, ut med en stark rekommendation att tills vidare stänga gymnasieskolor och vuxenutbildning och övergå till fjärr- och distansundervisning. Borlänge kommun följer regeringens rekommendationer, vilket innebär att fjärr- och distansundervisning har införts i Borlänges gymnasieskolor och vuxenutbildning från och med den 18 mars. Alla elever har fått med sig meningsfulla arbetsuppgifter hem. Planering för nästkommande vecka pågår och elever och vårdnadshavare informeras kontinuerligt.

Läs mer: Distansundervisning i gymnasieskolor och vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Borlänge kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget är rekommendationen fjärr- och distansundervisning på gymnasiet och för vuxna för att förebygga och bromsa spridningen av coronaviruset i samhället. Grund- och förskolor är fortsatt öppna i Borlänge, så länge inga nya riktlinjer meddelas. Det är mycket viktigt att alla barn och elever med förkylnings- eller influensasymtom stannar hemma!

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad: 25 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här