Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - förskola och skola

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer och utför åtgärder inom våra verksamheter i förskola och skola om och när det bedöms nödvändigt.

Vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

Vanliga frågor

Vid misstanke om smittspridning av covid-19 på förskola/skola, tar rektor kontakt med regionens smittskyddsenhet. I dialog med smittskyddsenheten tas lämpliga smittskyddsåtgärder fram.

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Kommunen följer instruktioner och riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär i nuläget att barn och elever som är friska ska vara i skolan som vanligt, under förutsättning att de inte själva bor med någon som är sjuk i covid-19.

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och riktlinjer i fråga om vad som gäller för barn och elever i förskola och skola. Läs aktuella riktlinjer genom att klicka på länken nedan:

När ska barnet/eleven stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn från förskoleklass och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19 - Region Dalarna (2021-02-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rektor eller annan skolpersonal ska inte ta beslut kring ditt barns hälsotillstånd, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare vänder dig till behandlande läkare för rådgivning.

Nej. Om någon i familjen/hemmet är sjuka i covid-19 ska även friska/symtomfria barn stanna hemma.

Mer information under rubriken "När ska jag stanna hemma"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(på Region Dalarnas webbplats)

Även yngre barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

I Borlänge kommun kan avgiftsbefrielse medges om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar, för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

I Borlänge kommun är hållningen att schemat kan anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan/fritidshemmet med hänsyn till den permitterade vårdnadshavarens arbetstider samt barnets behov, men rätten till plats på förskola och fritidshem kvarstår i samma omfattning som tidigare.

  • Ingen giltig användare vald.