Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - förskola och skola

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utför åtgärder inom våra verksamheter i förskola och skola om och när det bedöms nödvändigt. Läs vanliga frågor och svar nedan.

Förskola och skola

Information och riktlinjer är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Information - skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Friska barn ska vara i skolan

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Det innebär att Borlänge kommuns skolor och förskolor håller öppet som vanligt tills något annat meddelas. Vårdnadshavare informeras via Unikum om eller när förändringar sker inom skolverksamheten i Borlänge kommun.

Vanliga frågor

Det är allmäntillståndet som avgör om barn kan vara i förskola, skola eller fritids. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svår att skilja från en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma.

Region Dalarna vill i nuläget att barn från förskoleklass upp till 14 års ålder stannar hemma från skolan utan provtagning, vid lindriga symtom. Detta på grund av att laboratorierna just nu måste prioritera provtagning av de som har större risk att bli sjuka och smitta andra.

Se pressmeddelande utskickat från Region Dalarna 2020-09-11länk till annan webbplats

Från 15-år och uppåt

För barn från 15 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning.

Så länge ska man stanna hemma:

 • Barn från 15 år och vuxna som inte testas, bör stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka.
 • Om Corona-testet (PCR) är negativt ska man stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats.

Från förskoleklass upp till 14 år

Region Dalarna vill i nuläget att barn från förskoleklass upp till 14 års ålder stannar hemma från skolan utan provtagning, vid lindriga symtom.

Så länge ska man stanna hemma:

 • Barn under 14 år som inte testas, kan återgå till skolan om de har varit symptomfria i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma utan testning.

Så länge ska man stanna hemma:

 • Om prov ej tagits ska barn i förskoleålder stanna hemma tills man har varit symptomfri i 48 timmar.
 • Om lindriga symptom kvarstår, kan man återgå till förskolan efter en vecka.

Mer information

Information från Region Dalarna om testninglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten om covid-19 hos barnlänk till annan webbplats

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Kommunen följer instruktioner och riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i skolan som vanligt.

Barn från förskoleklass och uppåt

Så länge ska man stanna hemma:

 • Vid ett positivt Corona-test (PCR) ska man stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.
 • Om Corona-testet (PCR) är negativt ska man stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats.
 • Om prov ej har tagits gäller samma som vid positivt prov: stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma utan testning. Då det är obehagligt med provtagning och det är svårt för vårdnadshavare att

Så länge ska man stanna hemma:

 • Om prov ej tagits ska barn i förskoleålder stanna hemma tills man har varit symptomfri i 48 timmar.
 • Om lindriga symptom kvarstår, kan man återgå till förskolan efter en vecka.

Rektor eller annan skolpersonal ska inte ta beslut kring ditt barns hälsotillstånd, därför är det viktigt att du som vårdnadshavare vänder dig till behandlande läkare för rådgivning.

Ja, förutsatt att barnet är friskt och symtomfritt är barnet välkommet till förskolan/skolan.

Ja, förutsatt att barnet som går till förskolan/skolan är friskt och utan symtom.

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

I Borlänge kommun kan avgiftsbefrielse medges om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar, för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

I Borlänge kommun är hållningen att schemat kan anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan/fritidshemmet med hänsyn till den permitterade vårdnadshavarens arbetstider samt barnets behov, men rätten till plats på förskola och fritidshem kvarstår i samma omfattning som tidigare.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att avstängning av friska skolbarn är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

 • Ingen giltig användare vald.