Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - gymnasieskolor och vuxenutbildning

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas rekommendationer och utför åtgärder inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor och svar.

Distansundervisning för gymnasieelever till och med den 24 januari

Under perioden 7 december till 24 januari sker undervisningen för gymnasieelever i Borlänge kommun på distans. Rekommendationen gäller alla gymnasieskolor, med undantag för gymnasiesärskolan.

Borlänges förskolor, grundskolor och vuxenutbildningen berörs i det här läget inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning.

Det här gäller för gymnasieskolorna i Borlänge kommun

Borlänge kommun följer rekommendationerna, det innebär att gymnasieelever ska bedriva sina studier på distans till den 24 januari. I undantagsfall, till exempel vid prov eller vissa praktiska moment, kan eleven få vistas på skolan. Mentor informerar om vilka elever det gäller.

Lunch

Elever som i undantagsfall vistas på skolan i anslutning till lunchtid erbjuds lunch i skolmatsalen. För övriga elever betalas ersättning ut i efterhand.

Frågor

Mer information från respektive skola och klass kommer att skickas ut via de vanliga informationskanalerna. Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor kring vad som gäller, kontakta mentor.

Information från Region Dalarna

Kommunen följer instruktioner och riktlinjer från Region Dalarnas smittskyddsläkare.

Personer från 10 år och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19länk till annan webbplats

Information om provtagning på 1177länk till annan webbplats

Vanliga frågor

Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svåra att skilja från en vanlig förkylning. Är du orkeslös, trött och har feber ska du alltid stanna hemma för att vila. Stanna också hemma om du har förkylningssymtom som snuva, halsont eller tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär.

Om du bor med någon som har covid-19 ska du också stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du själv är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas Webbplats.

När ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Region Dalarna)

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas Webbplats.

När ska jag stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej, om du bor med någon som har covid-19 ska du också stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Region Dalarna rekommenderar att vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma och undvika att träffa andra i sju dagar. Det gäller även om du själv är utan symtom. ​Räkna sju dagar från den dag då personen som är sjuk lämnade provet.

Se även: När ska jag stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.