Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - gymnasieskolor och vuxenutbildning

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndigheten och region Dalarnas rekommendationer och utför åtgärder inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor och svar.

Vanliga frågor

Det är allmäntillståndet som avgör om du kan gå till skolan. Är du orkeslös, trött och har feber ska du alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svår att skilja från en vanlig förkylning. Elever som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma.

Från 10-år och uppåt

Elever från 10 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning. Personer (från 16 år och uppåt) som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion ska nu betraktas som möjliga sjukdomsfall och stanna hemma. Personer som tidigare har ett positivt PCR-test eller som påvisat antikroppar de senaste sex månaderna undantas från förhållningsreglerna kring hushållskontakter.

Så länge ska man stanna hemma:

  • Från 10 år och vuxna som inte testas, bör stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka.
  • Om Corona-testet (PCR) är negativt ska man stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats.


Så länge ska man stanna hemma:

  • Vid ett positivt Corona-test (PCR) ska man stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.
  • Om Corona-testet (PCR) är negativt ska man stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats.
  • Om prov ej har tagits gäller samma som vid positivt prov: stanna hemma tills man är allmänt förbättrad sedan 2 dagar, i totalt minst en vecka.

 För elever från 16 år och uppåt där någon i hushållet konstaterats smittad med Covid-19 gäller Region Dalarnas förhållningsregler. Förhållningsreglerna innebär att man ska avstå från att vara på skolan eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra om man är över 16 år och någon i hushållet har konstaterats smittad med Covid-19.

Rekommendationer för hushåll där någon konterats smittad med covid-19länk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.