Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - gymnasieskolor och vuxenutbildning

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas rekommendationer och utför åtgärder inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor och svar.

Nya rekommendationer för gymnasieelever från 1/4

Från och med den 1 april tas de nationella rekommendationerna om distansundervisning bort för gymnasieskolan. I stället blir det upp till varje region och huvudman att bedöma vilken form av undervisning som är lämpligast med hänsyn till smittläget.

Det här gäller för gymnasieskolorna i Borlänge kommun

Borlänge gymnasieskola följer Smittskydd Dalarnas rekommendationer* och kommer därmed att tills vidare fortsätta med en stor andel distans- och fjärrundervisning även efter påsklovet. Närmare information om vad som gäller kommer att skickas ut till elever och vårdnadshavare i respektive skolas informationskanaler.

*) Smittskydd Dalarna rekommenderar fortsatt distansundervisning för gymnasieelever i vår region. Anledningen är att smittspridningen ligger på en så pass hög nivå i Dalarna att det inte anses lämpligt att gå tillbaka till närundervisning i någon större utsträckning.

Pressmeddelande från Region Dalarna 2021-03-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svåra att skilja från en vanlig förkylning. Är du orkeslös, trött och har feber ska du alltid stanna hemma för att vila. Stanna också hemma om du har förkylningssymtom som snuva, halsont eller tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär.

Om du bor med någon som har covid-19 ska du också stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du själv är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas Webbplats.

När ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Region Dalarna)

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas Webbplats.

När ska jag stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej, om du bor med någon som har covid-19 ska du också stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Region Dalarna rekommenderar att vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma och undvika att träffa andra i sju dagar. Det gäller även om du själv är utan symtom. ​Räkna sju dagar från den dag då personen som är sjuk lämnade provet.

Se även: När ska jag stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.