Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar - gymnasieskolor och vuxenutbildning

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utför åtgärder inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor och svar.

Gymnasieskolor och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor och vuxenutbildning att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler.

Information till studerande vid gymnasieskolor och vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Utgångspunkten är att elever ska få distansundervisning om skolan är stängd. I enstaka fall kan man göra undantag från detta. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever.

Det gäller för elever som:

  • Är i slutet av sin utbildningstid
  • Behöver genomföra praktiska examinationer som inte kan ske på distans
  • Har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
  • Behöver ta del av inslag som inte går att genomföra på distans.

De elever som främst kan behöva få utbildning i skolans lokaler är de som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Elever som har särskilda stödbehov kan få sin undervisning i skolans lokaler om de på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det. Med fysiska, psykiska och andra skäl menas till exempel funktionsnedsättningar eller elevens sociala situation, så som familjesituationen eller andra sociala skäl.

Vad som menas med en mindre andel elever behöver tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag. Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar.

Det betyder att innebörden av en mindre andel elever kan komma att förändras över tid, till exempel om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

På Folkhälsomyndighetens inrådan, gick regeringen ut med en stark rekommendation 17 mars 2020, att stänga gymnasieskolor och vuxenutbildningar och övergå till fjärr- och distansundervisning för att förebygga och bromsa spridningen av coronaviruset i samhället.

Borlänge kommun följer regeringens rekommendationer. Fjärr- och distansundervisning gäller i Borlänges gymnasieskolor och vuxenutbildning från och med den 18 mars 2020 tillsvidare. Vårdnadshavare, elever och studerande informeras kontinuerligt.
Läs mer: Distansundervisning i gymnasieskolor och vuxenutbildning

Borlänge kommuns beslut om fjärr- och distansundervisning gäller även gymnasiesärskolan.

Gymnasieskolan säkerställer att alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan har de verktyg som krävs för att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Elever och studerande på utbildningarna får behålla redan beviljade studiemedel, så länge du studerar på distans.

Från och med måndag den 4 maj kommer gymnasieelever folkbokförda i Borlänge kommun att erbjudas skolmat. Det kommer att vara i form av kylda matlådor som hämtas på utvalda grundskolor.

Matlådorna är tillagade av Borlänge kommuns Kost- och lokalservice och kan beställas av alla gymnasieelever folkbokförda i Borlänge.

Utdelning kommer att göras två gånger per vecka

  • måndag förmiddag (lådor för 2 dagar)
  • onsdag förmiddag (lådor för 3 dagar)

Utdelningen kommer att ske vid 6 grundskolor. Det är Ornäs skola, Gylle skola, Kvarnsvedens skola, Maserskolan, Domnarvets skola och Nygårdskolan. Vid matutdelningen kommer det att finnas medarbetare från gymnasiet som matvärdar för att hjälpa till med utdelningen.

Maten kommer att kunna beställas via en e-tjänst på Borlange.se.länk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad: 27 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här