Borlänge kommun

Frågor och svar - gymnasieskolor och vuxenutbildning

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas rekommendationer och utför åtgärder inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor och svar.

Distans- och fjärrundervisning för gymnasieelever

"Rekommendationen om undervisning på distans ersätts från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet." (Ur pressmeddelande från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2021-01-20)

Det här gäller för gymnasieskolorna i Borlänge kommun

Borlänge kommuns gymnasieskolor återgår gradvis till närundervisning i enlighet med de nya rekommendationerna. Takten för detta kommer att samordnas tillsammans med länets gymnasieskolor och i dialog med smittskydd.

Mer information

Information om vad som gäller på våra olika skolor kommer skickas ut till elever och vårdnadshavare i respektive skolas informationskanaler. Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor kring vad som gäller, kontakta mentor.

Vanliga frågor

Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svåra att skilja från en vanlig förkylning. Är du orkeslös, trött och har feber ska du alltid stanna hemma för att vila. Stanna också hemma om du har förkylningssymtom som snuva, halsont eller tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär.

Om du bor med någon som har covid-19 ska du också stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du själv är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas Webbplats.

När ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Region Dalarna)

Borlänge kommun följer Region Dalarnas råd och rekommendationer. Läs mer om när och hur länge du ska stanna hemma på Region Dalarnas Webbplats.

När ska jag stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej, om du bor med någon som har covid-19 ska du också stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Region Dalarna rekommenderar att vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma och undvika att träffa andra i sju dagar. Det gäller även om du själv är utan symtom. ​Räkna sju dagar från den dag då personen som är sjuk lämnade provet.

Se även: När ska jag stanna hemma? (Region Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.