Borlänge kommuns logotyp

Borlänge kommuns arbete under krisen

Under en kris är det viktigt att försöka arbeta på samma sätt som vanligt, men i vissa lägen inrättas en stab för att stärka samordningen inom kommunen och med andra aktörer.

Borlänge kommun följer löpande händelseutvecklingen och rekommendationer från ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och deltar i regional samverkan med Länsstyrelsen och Region Dalarna.

Så hanterar kommunen krisen

Alla kommuner i Sverige har ett stort ansvar i händelse av kris. Kommunen har ansvar för att den egna verksamheten ska fungera (till exempel skola, omsorg och socialtjänst) men också ett geografiskt ansvar. Det geografiska ansvaret innebär att kommunen ska samordna arbetet mellan olika aktörer (till exempel mellan myndigheter, företag, frivilligorganisationer, kyrkor och föreningar) och samordna informationen till allmänheten och medier. Kommunen ska också hålla länsstyrelsen informerad om läget i kommunen.

Länsstyrelsen i Dalarna:

 • har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen.
 • deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter.
 • har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är Smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Borlänge kommun har sedan början av mars en krisledningsstab igång för situationen med coronaviruset. Staben samordnar och planerar det arbete som behöver göras av olika aktörer. Staben träffas varje tisdag och torsdag och går igenom dagsläget, vilken inriktning och vilka beslut som behöver tas, vilka åtgärder som ska genomföras och vilken kommunikation som behövs med olika grupper.

I krisledningsstaben ingår en rad olika funktioner och verksamheter, till exempel kommunskydd, elevhälsa, medicinskt ansvarig sköterska, skola, omsorg, kostverksamhet, lokalvård och kommunala bolag. Dessutom finns personer som arbetar med samband, analys, kommunikation och dokumentation. När behov finns tar staben kontakt med andra funktioner inom och utanför kommunen och deltar i regionala samordningsmöten.

Borlänge kommuns stab informerar om läget och vilka åtgärder som genomförts främst via borlange.se, kommunens intranät och e-post till vissa grupper.

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ha en krisledningsnämnd som ska kunna träda in vid en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har rätt att ta över beslutanderätten från andra kommunala nämnder och ska samordna den kommunala verksamheten under krisen.

 • 2 april 2020 aktviverade Borlänge kommun en krisledningsnämnd.
 • 18 augusti 2020 återlämnande krisledningsnämnden befogenheterna till omsorgsnämnden.
 • 15 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att avsluta Borlänge kommuns krisledningsnämnd.

Vill du hjälpa till under krisen?

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för att jobba inom vård och omsorg eller inom skolan/förskolan via länken nedan. Du blir kontaktad om det finns aktuella behov som matchar med din kompetens.

Intresseanmälan - vikariera inom förskola och skolalänk till annan webbplats

Intresseanmälan - legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats

Vikariera inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Vill du hjälpa till som privatperson? Vänd dig gärna till godagrannar.nu för att anmäla dig som volontär. Goda grannar drivs av är Hyresgästföreningen.

Till Goda grannarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du skyddsutrustning som du kan skänka till kommunen? Eller har du kunskap och erfarenhet som kan vara till nytta? Tveka inte att höra av dig - tillsammans gör vi skillnad!

Vi tar tacksamt emot hjälp från företag och privatpersoner som kan skänka godkända artiklar som kan användas inom vård och omsorg för att vi ska säkra tillgången till skyddsmaterial också på längre sikt.
Det vi främst behöver är:

 • Munskydd
 • Handskar
 • Handsprit
 • Ytdesinfektion
 • Plastförkläde
 • Skyddsvisir

Jag vill skänka utrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Du kan ringa 113 13 för mer information om coronaviruset. All information som
113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Länkar till andra myndigheters webbplatser, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden 1177 om coronaviruset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ingen giltig användare vald.