Borlänge kommun

Frågor och svar - vård och omsorg

Borlänge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utför åtgärder inom våra verksamheter om och när det bedöms nödvändigt. Se vanliga frågor nedan.

Information om eventuellt smittade personer i våra verksamheter

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Borlängeborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Äldreboende – särskilt boende

Nej, det är inte besöksförbud på Borlänge kommuns äldreboenden.

Vi har rutiner för hur risk för smittspridning ska minimeras vid besök.

Följande gäller för alla besök inomhus:

 • Besökare ska höra av sig till enheten och föranmäla besök.
 • Besökare kommer att mötas vid entrén av personal och bli informerade om hur besöket går till.
 • Det är viktigt att alla besökare är fullt friska och håller avstånd.

Som vanligt finns fortfarande möjlighet till besök utomhus och samtal via digitala hjälpmedel.

Vi har rutiner för hur risk för smittspridning ska minimeras vid besök.

Följande gäller för alla besök inomhus:

 • Besökare ska höra av sig till enheten och föranmäla besök.
 • Besökare kommer att mötas vid entrén av personal och bli informerade om hur besöket går till.
 • Det är viktigt att alla besökare är fullt friska och håller avstånd.

Som vanligt finns fortfarande möjlighet till besök utomhus och samtal via digitala hjälpmedel.

Det går bra, så länge du som anhörig är frisk/symtomfri och även håller avstånd, enligt de allmänna rekommendationerna. Kontakta boendet för att bestämma en tid.

Ja, det får du. Det finns rutiner i verksamheten för att minska risken för smitta.

Coronaviruset finns i samhället och vi räknar med att smittan kommer att finnas på de flesta av våra boenden. Vi gör allt för att minska smittspridningen.

Kommunen har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Våra dagverksamheter för personer med minnesproblematik är öppna igen sedan 12/10. Dagverksamheterna är öppna med särskilda förhållningssätt för att vara anpassade till nationella och regionala rekommendationer, för att minska risk för smittspridning. I dagsläget tar vi emot något färre gäster än tidigare för att det ska vara säkert för alla att vistas i lokalerna. På Myntgården och Lustgården kan vi ha 4 gäster samtidigt och på Rommegården har vi max 2 gäster. Gällande daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning görs kontinuerliga bedömningar kring varje verksamhet. Vissa verksamheter håller öppet och andra stängs utifrån aktuellt behov.

De aktiviteter som ordnas på boendet kan du vara med på, eftersom personalen gjort bedömningen att det är säkert. Tänk ändå på att hålla avståndet till andra människor.

Om du tackar nej till erbjudande om att flytta in på ett äldreboende, har du rätt att behålla de hemtjänstinsatser du redan har. Om du inte redan har hemtjänst kan du kontakta en biståndshandläggare och göra en ansökan. Ring 0243-740 00 för att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Hemtjänst – ordinärt boende

Nej, alla kan vara trygga med att de basala behoven kommer att tillgodoses. Däremot kan vissa sociala aktiviteter utebli under den här perioden.

Så långt det går försöker vi att ha kontinuitet. Under de här omständigheterna är det extra svårt, men vi är mycket noga med hygienrutiner, skyddsutrustning samt att personalen stannar hemma från jobbet vid minsta symtom.

Ja, du kan säga upp din hemtjänst eller välja att ”pausa” den. Om du behöver något annat stöd och hjälp i din vardag kan du kontakta biståndshandläggare. Om du är i behov av hjälp med att handla dagligvaror och utföra apoteksärenden kan du beställa hjälp via kommunens servicecenter på telefonnummer 0243-740 00.

Innan du säger upp hemtjänst, tänk på att sårbarheten och risken för smitta kvarstår, även om du lyckas lösa dina behov med hjälp av andra insatser. Coronaviruset finns i samhället och det är svårt att veta vem som är smittad.

Funktionshinderomsorg

Om någon med personlig assistans enligt LSS (och som vanligtvis inte har assistans dagtid) inte kan delta i sin dagliga verksamhet på grund av coronaviruset.
De som väljer att inte delta eller inte kan delta på grund av hälsoskäl i sin dagliga verksamhet och är beviljad personlig assistans för övrig tid kan lämna in en ansökan till biståndsverksamheten om behov av tillfälligt utökad personlig assistans. Ansökan kommer att prövas utifrån den enskildes behov.

Kontinuitetsplanerna i sociala sektorn innehåller vilka verksamheter som måste kunna upprätthållas, vilka verksamheter som är prioriterade att upprätthållas, vilka verksamheter som är mindre prioriterade att upprätthållas och mest troliga att kunna flytta personal och materiella resurser från, för att förstärka prioriterad verksamhet.

Om hela verksamheten ska ses som viktig eller delar av den och om verksamheten kan upprätthållas med en lägre ambitionsnivå.

Kommunen har sett över vilken som är den lägsta bemanningsnivån för att upprätthålla de identifierade och avgränsade verksamheterna och om det finns verksamheter som kan behöva förstärkas med personal och materiella resurser.

Kommunens webbplats, borlange.se, uppdateras dagligen och vid behov, exempelvis vid förändringar i någon av våra verksamheter). Borlänge kommun följer och använder information, restriktioner och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du hålla dig hemma om du har hosta, feber eller små symtom för att inte smitta din ledsagare eller andra. Avboka din ledsagare om du har minsta symtom. Om du är sjuk och behöver få hjälp med att handla eller hämta ut medicin på apoteket, kan ledsagaren under de här särskilda omständigheterna hjälpa till med det. Det ska ske i överenskommelse med ledsagaren och på er planerade tid.

Övriga vanliga frågor

För sjukvårdsrådgivning avseende dig själv, granne eller annan närstående, vänd dig till 1177. Om det uppstår behov av kommunala insatser utanför kontorstid har 1177 tillsammans med verksamheterna rutiner för detta. Om du är orolig för någon i din närhet som du tror behöver akut hjälp och stöd, ska du kontakta 112.

Skyddsstopp är en skarp åtgärd som kan användas i akuta arbetsmiljösituationer som innebär allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa. Det är skyddsombudet på arbetsplatsen som kan begära skyddsstopp, vilket innebär att arbetet stoppas till dess att Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatsen. Det är Arbetsmiljöverket som fattar beslut om skyddsstoppet ska hävas eller inte.

Det skyddsombud som överväger att begära ett skyddsstopp ska först informera arbetsgivaren, så att bristerna kan åtgärdas och skyddsstoppet undvikas och/eller hävas av Arbetsmiljöverket.

Personalen får löpande information via sina chefer och kommunens intranät. Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer ligger till grund för information och instruktioner.

Det går inte att garantera, men personalen är mycket noga med hygienrutiner, skyddsutrustning och ska stanna hemma från jobbet vid minsta symtom.

Våra medarbetare är väl informerade om att de ska stanna hemma om de känner minsta sjukdoms- eller förkylningssymtom. Vi har förtroende för att alla följer de riktlinjer som gäller. För att kunna upptäcka eventuellt smittad personal så erbjuds för närvarande medarbetare inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst) med flera att genomgå snabbtester (så kallade antigentester) två gånger per vecka inför arbetspassen. Utbildad (delegerad) personal och hälso- och sjukvårdspersonal utför testerna. Medarbetare som visar positivt på provtagningen ska genast lämna arbetsplatsen och sjukskriva sig. Medarbetare som upplever symptom stannar hemma och bokar tid för självprovtagning.  

Region Dalarna informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Dalarna ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Skyddsutrustning

Vi följer Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till:

 • Handsprit
 • Handskar
 • Ytdesinfektion
 • Plastförkläde
 • Skyddsvisir
 • Munskydd

 Vi jobbar hårt, precis som övriga kommuner i landet, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs. För närvarande är tillgången till skyddsutrustning tillräcklig.

Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor behöver ögon, näsa och mun skyddas mot droppar och stänk i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4). Visir och munskydd används i kombination vid vård av patient eller omsorgstagare med misstänkt eller konstaterad Covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens  rekommendationer. Sedan den 23 november används munskydd av personal för att skydda brukare och omsorgstagare från droppar och stänk.

Information om munskydd

Relaterade länkar

Borlänge kommuns anhörigstöd

Borlänge kommun erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer närstående.
Vardagar: 8.00-16.00
Telefon: 0243-665 44
E-post: kicki.gustafsson@borlange.se

 • Ingen giltig användare vald.