Borlänge kommuns logotyp

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Borlänge kommun följer Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning.

Samordning för att säkra tillgången till skyddsutrustning

Borlänge kommun jobbar hårt, precis som övriga kommuner i landet, för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning, desinfektionsmedel och handsprit. Det arbetet kommer att fortsätta så länge det behövs och samordnas av Region Dalarna.

Användande av skyddsutrustning

Borlänge kommun följer Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till:

  • Handsprit
  • Handskar
  • Handsprit
  • Ytdesinfektion
  • Plastförkläde
  • Skyddsvisir
  • Munskydd (efter beslut från sjuksköterska och enhetschef)

Desinfektion av händer och underarmar är som alltid av största vikt.

Skyddsutrustning i mötet med de som har symtom eller är konstaterat smittade

I både regioner och kommuner är tillgången till skyddsutrustning en utmaning. Inom vård- och omsorg behöver vi därför ta ett gemensamt ansvar för att använda skyddsutrustningen på rätt sätt och där den behövs, det vill säga i mötet med en vårdtagare som har symtom eller som är konstaterat smittad av covid-19.

Instruktioner för användande av visir och munskydd

Vid vårdmoment inom en meter: Vid arbetsmoment där det finns risk för stänk av kroppsvätskor (exempelvis hosta) mot ansiktet ska skyddsutrustning som visir användas. Visiret behöver täcka väl och räcka nedanför hakan. Visir som inte skyddar väl för stänk mot munnen kombineras med munskydd klass IIR eller klass II. Även i nära omvårdnad av hostande och nysande vårdtagare, där det finns risk för att droppar tar sig in under ett heltäckande visir, används munskydd som komplement. Användning av munskydd bedöms och beslutas av legitimerad personal i samverkan med enhetschef.

Har ditt företag skyddsmaterial över?

Borlänge kommun tar tacksamt emot skyddsmaterial från företag och privatpersoner, så att vi kan säkra tillgången också på lång sikt. Varmt välkommen att anmäla via länken nedan.

Vi vill skänka skyddsutrustning (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor?

Om du har frågor kring användandet av skyddsutrustning inom vård och omsorg i Borlänge kommun, skicka din fråga till svar@borlange.se Frågor besvaras på vardagar.

  • Ingen giltig användare vald.