Borlänge kommuns logotyp

Är du orolig för att någon far illa?

Har du sett eller hört något som gjort dig orolig för att ett barn eller någon annan far illa? Ta kontakt med oss som kan ge råd, stöd och hjälp.

BRIS för vuxna om barn
Om du som vuxen behöver någon att prata med som kan ge stöd och råd i frågor eller funderingar som rör barn och unga.
Telefon: 0771-50 50 50
Tider: vardagar kl. 9.00-12.00

Unga relationer - chat
Unga relationer är en anonym chat för dig som är under 20 år och som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter någon. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Webb och chat: ungarelationer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen
Nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän till någon som utsatts är också välkommen att ringa för stöd.
Telefon: 020-50 50 50
Tider: Dygnet runt

Socialtjänsten, Borlänge kommun

Oro för ett barn eller en ungdom kan handla både om barnets hemmiljö, exempelvis bristande föräldraförmåga, och om det egna beteendet, exempelvis missbruk eller kriminalitet hos en ungdom. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd.

Ansök om hjälp

Barn, ungdomar och föräldrar kan själva kontakta socialtjänsten, via Borlänge kommuns servicecenter på telefonnummer 0243-740 00, för att få information eller för att ansöka om olika former av hjälp och stöd.

Orosanmälan

När ett barn riskerar att fara illa är vissa yrkesroller, till exempel lärare och vårdpersonal, skyldiga att göra en orosanmälan. En orosanmälan kan också göras av en privatperson, som kan vara anonym (om man inte uppger vem man är).

Mer information om socialtjänsten och orosanmälan

Socialtjänsten, Borlänge kommun
Telefon: 0243-740 00
Tider: Vardagar 08.00-16.30

Socialjouren, Borlänge kommun

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Borlänge Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger. För att nå socialjouren ringer du 112.

Socialjouren, Borlänge kommun
Telefon: 112
Tider: vardagar efter kl. 16.00 samt helger och storhelger som exempelvis jul och nyår

Psykisk hälsa i kristid 

Sidor med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Psykisk hälsa i kristidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.