Borlänge kommuns logotyp

Känner du dig rädd och utsatt i ditt eget hem?

Lever du i en relation och känner dig rädd, otrygg eller är utsatt för våld. I tider av kris och oro kan situationen vara extra svår - men det finns stöd och hjälp att få.

STÖD TILL KVINNOR

VID AKUT FARA, RING 112

Kvinnofridsrådgivningen, Borlänge

Kvinnofridsrådgivningen vänder sig till dig som är kvinna och har varit utsatt eller är utsatt för hot, kränkningar, fysiskt, psykiskt och /eller sexuellt våld av någon som står dig nära. Du som är anhörig eller vän till någon som utsätts för kränkningar i en nära relation kan också få rådgivning.

Nu kan du få råd och stöd för att komma ur din situation, både i det akuta läget och på längre sikt samt stöd i myndighetskontakter. Du får vara anonym och personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på kvinnofridsrådgivningen inte får berätta för andra om det som du säger. Ingen myndighetsutövning och det kostar ingenting.

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Kvinnofridsrådgivningen, Borlänge
Telefon: 0243-666 40 (dagtid på vardagar)
E-post: kvinnofrid@borlange.se

Kvinnojouren, Borlänge

Kvinnojouren, Borlänge, har anställda som arbetar dagtid under vardagar och ideellt engagerade jourkvinnor under helger. Vi som arbetar i Kvinnojouren Borlänge har en djup kunskap om mäns våld mot kvinnor och kompetens inom bland annat KBT, traumabehandling, motiverande samtal (MI) och sorgebearbetning.

Kvinnojouren, Borlänge
Telefon: 0243-814 01 (dagligen kl. 9-12 och 13-16 )
E-post: borlange@roks.se

Familjevåldsteamet, Borlänge

Familjevåldsteamet är en del av socialtjänsten i Borlänge kommun. Teamet präglas av ett nära samarbete mellan socialsekreterare och familjebehandlare, så att du ska få ett så samlat stöd som möjligt. Familjevåldsteamet vänder sig till människor som:

  • Är utsatta för våld i en nära relation
  • Utövar våld i en nära relation
  • Närvarat vid våld i en nära relation

Familjevåldsteamet, Borlänge
Tider: Vardagar, 08.00-16.00
E-post: valdinararelationer@borlange.se

Nationella stödtelefoner och jourer

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50
Tider: Dygnet runt

Brottsofferjouren
Telefon: 116 006 (nationell telefoncentral, alla dagar kl. 9.00-19.00)
Telefon: 070-625 65 80 (Mellersta Dalarna)
E-post: info@mdalarna.boj.se (Mellersta Dalarna)

Terrafem
Möjlighet för kvinnor med utländsk härkomst att få stöd och råd på sitt eget språk.
Telefon: 020-52 10 10 (vardagar kl. 9.00-18.00)

GAPF - Riksorganisationer mot hedersvåld
Telefon: 08-711 60 32 (dagtid) 070-000 93 28 (övrig tid)
E-post: stodjour@gapf.se

STÖD TILL MÄN

Familjevåldsteamet, Borlänge

Familjevåldsteamet är en del av socialtjänsten i Borlänge kommun. Teamet präglas av ett nära samarbete mellan socialsekreterare och familjebehandlare, så att du ska få ett så samlat stöd som möjligt. Familjevåldsteamet vänder sig till människor som:

  • Är utsatta för våld i en nära relation
  • Utövar våld i en nära relation
  • Närvarat vid våld i en nära relation

Familjevåldsteamet, Borlänge
Tider: Vardagar, 08.00-16.00
E-post: valdinararelationer@borlange.se

Nationella stödtelefoner och jourer

Mansjouren
Telefon: 08-30 30 20
Tider: Öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Manscentrum
Telefon: 08-643 11 83
E-post: kriscentrum@manscentrum.se

Brottsofferjouren
Telefon: 116 006 (nationell telefoncentral, alla dagar kl. 9.00-19.00)
Telefon: 070-625 65 80 (Mellersta Dalarna)
E-post: info@mdalarna.boj.se (Mellersta Dalarna)

STÖD TILL BARN OCH UNGA

VID AKUT FARA, RING 112

Familjevåldsteamet, Borlänge

Familjevåldsteamet är en del av socialtjänsten i Borlänge kommun. Teamet präglas av ett nära samarbete mellan socialsekreterare och familjebehandlare, så att du ska få ett så samlat stöd som möjligt. Familjevåldsteamet vänder sig till människor som:

  • Är utsatta för våld i en nära relation
  • Utövar våld i en nära relation
  • Närvarat vid våld i en nära relation

Familjevåldsteamet, Borlänge
Tider: Vardagar, 08.00-16.00
E-post: valdinararelationer@borlange.se

Ungdomsmottagning och elevhälsa, Borlänge

Ungdomsmottagningen, Borlänge
Telefon: 0243-49 77 23
Tider: Ungdomsmottagningens öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan
Du som är ung och går i skolan kan alltid kontakta din skolas elevhälsa för att få råd och stöd. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du söka kontakt via kommunens servicecenter: 0243-740 00 eller kommun@borlange.se

Stödtelefoner och jourer

BRIS för barn och unga
Telefon: 116 111
Tider: Dagligen kl. 09.00-12.00 +14.00-21.00

Unga relationer - chat
Anonym chat för dig under 20 år.
ungarelationer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjejjouren Dalia
Chat: Tjejjouren Dalialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post: tjejjourendalia@roks.se

GAPF - Riksorganisationer mot hedersvåld
Telefon: 08-711 60 32
E-post: stodjour@gapf.se

  • Ingen giltig användare vald.

Psykisk hälsa i kristid 

Sidor med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Psykisk hälsa i kristidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster