Borlänge kommuns logotyp

Så påverkas kommunens verksamheter

Flera kommunala verksamheter har begränsat sina öppettider och aktiviteter med anledning av coronapandemin.

Servicecenter

Servicecenter håller öppet, men med restriktioner för antal besökare. Planera ditt besök, oftast är det färre besökare på morgonen och förmiddagen.

Kontakt och öppettider

Bibliotek

Se bibliotek.borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdar och fältgrupp

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar är på prov öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Antalet besökare är begränsat utifrån respektive fritidsgårds lokalyta och ungdomarna påminns om att hålla avstånd och en god handhygien. Uteverksamhet erbjuds fortfarande i stor utsträckning.

Fältgruppen fortsätter med anpassad verksamhet för målgruppen. Det är viktigt att finnas tillgängliga för unga i tider av oro.

Kärnans fritidsgård

Kärnans fritidsgård är stängd.

Anna Rylander, fritidsassistent på Kärnan, telefon 0243-66568 eller

Elisabeth Hammarström, föreståndare på Kärnan, telefon 0243-66567

Fritid

Maserhallen

Mer information finns hos Maserhallen.länk till annan webbplats

För information om övriga aktörer i Maserhallen, kontakta respektive verksamhet.

Sporthallar inomhus

Hallar/lokaler kan bokas för träningsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar födda 2001 eller senare. Duschar och omklädningsrum ska dock inte användas, förutom för tillgång till toalett.

Vid frågor om sporthallar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun via kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Utomhusanläggningar

Utomhusanläggningar hålls fortsatt öppna med hänvisning till att förhålla sig till de sedan tidigare kända råden att hålla avstånd. Omklädningsrum är stängda.

Vid frågor om utomhusanläggningar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Samlingslokaler

Samlingslokaler stängs för föreningars verksamheter. Undantag görs för skolverksamhet.

Musikskolan

Enskild undervisning på plats på Musikskolan varvas med distansundervisning.

Information om Musikskolans undervisning

Äldreomsorg

Äldreboenden

Vi ber anhöriga att ringa och boka besökstid på äldreboenden innan besök. Besöksrutiner varierar beroende på vilket boende som ska besökas, information om rutiner ges vid bokning av besöket.

Träffpunkter, dag- och dagliga verksamheter

Vissa verksamheter har sedan tidigare ställts om. Berörda informeras av respektive verksamhet.

Skola och utbildning

Gymnasieskolan

De nationella rekommendationerna om distansundervisning togs den 1 april bort för gymnasieskolan. I stället är det upp till varje region och huvudman att bedöma vilken form av undervisning som är lämpligast med hänsyn till smittläget.

Borlänge gymnasieskola följer Smittskydd Dalarnas rekommendationer* och Har fortsatt med en stor andel distans- och fjärrundervisning. Närmare information om vad som gäller på respektive skola skickas ut till elever och vårdnadshavare i skolans egna informationskanaler.

*) Smittskydd Dalarna rekommenderar fortsatt distansundervisning för gymnasieelever i vår region. Anledningen är att smittspridningen ligger på en så pass hög nivå i Dalarna att det inte anses lämpligt att gå tillbaka till närundervisning i någon större utsträckning.

Pressmeddelande från Region Dalarna 2021-03-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ornässtugan

Ornässtugans museum håller stängt. Caféet har lördags- och söndagsöppet under maj månad. Läs mer om öppettider och restriktioner på Ornässtugan.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i möjligaste mån ske digitalt.

  • Ingen giltig användare vald.