Borlänge kommuns logotyp

Så påverkas kommunens verksamheter

Flera kommunala verksamheter har begränsat sina öppettider och aktiviteter med anledning av coronapandemin.

Förlängda nationella restriktioner

Nationella restriktioner (Krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servicecenter

Servicecenter håller öppet, men med restriktioner för antal besökare. Planera ditt besök, oftast är det färre besökare på morgonen och förmiddagen.

Kontakt och öppettider

Bibliotek

Se bibliotek.borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdar och fältgrupp

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar är på prov öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Antalet besökare är begränsat utifrån respektive fritidsgårds lokalyta och ungdomarna påminns om att hålla avstånd och en god handhygien. Uteverksamhet erbjuds fortfarande i stor utsträckning.

Fältgruppen fortsätter med anpassad verksamhet för målgruppen. Det är viktigt att finnas tillgängliga för unga i tider av oro.

Kärnans fritidsgård

Kärnans fritidsgård är stängd.

Anna Rylander, fritidsassistent på Kärnan, telefon 0243-66568 eller

Elisabeth Hammarström, föreståndare på Kärnan, telefon 0243-66567

Fritid

Maserhallen

Mer information finns hos Maserhallen.länk till annan webbplats

För information om övriga aktörer i Maserhallen, kontakta respektive verksamhet.

Sporthallar inomhus

Från och med den 6 februari är det åter möjligt att boka hallar/lokaler för verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Duschar och omklädningsrum ska dock inte användas, förutom för tillgång till toalett.

Vid frågor om sporthallar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun via kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Utomhusanläggningar

Utomhusanläggningar som bandyplan, utomhusrink, konstgräsplaner och skidspår hålls fortsatt öppna med hänvisning till att förhålla sig till de sedan tidigare kända råden att hålla avstånd. Omklädningsrum är stängda. På allmänhetens åkning är inte lagspel tillåtet. Ytterligare restriktioner kan förekomma.

Vid frågor om utomhusanläggningar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Information om isbanor

Samlingslokaler

Samlingslokaler stängs för föreningars verksamheter. Undantag görs för skolverksamhet.

Musikskolan

Enskild undervisning på plats på Musikskolan varvas med distansundervisning.

Information om Musikskolans undervisning

Trevligt Lov

På grund av rådande omständigheter kommer kultur- och fritidsförvaltningen inte att anordna några Trevligt lov-aktiviteter under sportlovet. Däremot kan vi tipsa om möjligheter till utomhusaktiviteter under lovet eller på annan ledig tid.

Ett annorlunda Trevligt sportlov

Äldreomsorg

Äldreboenden

Vi ber anhöriga att ringa och boka besökstid på äldreboenden innan besök. Besöksrutiner varierar beroende på vilket boende som ska besökas, information om rutiner ges vid bokning av besöket.

Träffpunkter, dag- och dagliga verksamheter

Vissa verksamheter har sedan tidigare ställts om. Berörda informeras av respektive verksamhet.

Skola och utbildning

Gymnasieskolan

Utifrån nuvarande läge rekommenderas gymnasieskolor att driva distans- eller fjärrundervisning ytterligare en tid, till att börja med till och med den 1 april 2021. Folkhälsomyndigheten villkorar ändå rekommendationen att varje elev bör ha minst 20 procent närundervisning från och med den 25 januari, för att gradvis börja återgå till närundervisning.

Borlänge kommuns gymnasieskolor återgår gradvis till närundervisning i enlighet med de nya rekommendationerna. Information om vad som gäller på våra skolor kommer skickas ut till elever och vårdnadshavare i respektive skolas informationskanaler.

Ornässtugan

Ornässtugans museum och café håller stängt.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i möjligaste mån ske digitalt.

  • Ingen giltig användare vald.