Borlänge kommun

Så påverkas kommunens verksamheter

Flera kommunala verksamheter har begränsat sina öppettider och aktiviteter med anledning av coronapandemin.

Servicecenter

Servicecenter håller öppet, men med restriktioner för antal besökare. Planera ditt besök, oftast är det färre besökare på morgonen och förmiddagen.

Kontakt och öppettider

Bibliotek

Se bibliotek.borlange.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdar och fältgrupp

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar är på prov öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Antalet besökare är begränsat utifrån respektive fritidsgårds lokalyta och ungdomarna påminns om att hålla avstånd och en god handhygien. Uteverksamhet erbjuds fortfarande i stor utsträckning.

Fältgruppen fortsätter med anpassad verksamhet för målgruppen. Det är viktigt att finnas tillgängliga för unga i tider av oro.

Kärnans fritidsgård

Kärnans fritidsgård är stängd.

Anna Rylander, fritidsassistent på Kärnan, telefon 0243-66568 eller

Elisabeth Hammarström, föreståndare på Kärnan, telefon 0243-66567

Fritid

Från den 1 mars är matcher/tävlingar ej tillåtna oavsett ålder och oavsett om det är inomhus/utomhus. Undantag är yrkesmässig idrott.

Maserhallen

Mer information finns hos Maserhallen.länk till annan webbplats

För information om övriga aktörer i Maserhallen, kontakta respektive verksamhet.

Sporthallar inomhus

Från och med den 6 februari är det åter möjligt att boka hallar/lokaler för verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Duschar och omklädningsrum ska dock inte användas, förutom för tillgång till toalett.

Vid frågor om sporthallar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun via kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Utomhusanläggningar

Utomhusanläggningar som bandyplan, utomhusrink, konstgräsplaner och skidspår hålls fortsatt öppna med hänvisning till att förhålla sig till de sedan tidigare kända råden att hålla avstånd. Omklädningsrum är stängda. På allmänhetens åkning är inte lagspel tillåtet. Ytterligare restriktioner kan förekomma.

Vid frågor om utomhusanläggningar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Information om isbanor

Samlingslokaler

Samlingslokaler stängs för föreningars verksamheter. Undantag görs för skolverksamhet.

Musikskolan

Enskild undervisning på plats på Musikskolan varvas med distansundervisning.

Information om Musikskolans undervisning

Äldreomsorg

Äldreboenden

Vi ber anhöriga att ringa och boka besökstid på äldreboenden innan besök. Besöksrutiner varierar beroende på vilket boende som ska besökas, information om rutiner ges vid bokning av besöket.

Träffpunkter, dag- och dagliga verksamheter

Vissa verksamheter har sedan tidigare ställts om. Berörda informeras av respektive verksamhet.

Skola och utbildning

Gymnasieskolan

Från och med den 1 april tas de nationella rekommendationerna om distansundervisning bort för gymnasieskolan. I stället blir det upp till varje region och huvudman att bedöma vilken form av undervisning som är lämpligast med hänsyn till smittläget.

Borlänge gymnasieskola följer Smittskydd Dalarnas rekommendationer* och kommer därmed att tills vidare fortsätta med en stor andel distans- och fjärrundervisning även efter påsklovet. Närmare information om vad som gäller på våra skolor kommer att skickas ut till elever och vårdnadshavare i respektive skolas informationskanaler.

*) Smittskydd Dalarna rekommenderar fortsatt distansundervisning för gymnasieelever i vår region. Anledningen är att smittspridningen ligger på en så pass hög nivå i Dalarna att det inte anses lämpligt att gå tillbaka till närundervisning i någon större utsträckning.

Pressmeddelande från Region Dalarna 2021-03-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ornässtugan

Ornässtugans museum och café håller stängt.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i möjligaste mån ske digitalt.

  • Ingen giltig användare vald.