Borlänge kommuns logotyp

Så påverkas verksamheter

Flera kommunala verksamheter har begränsat sina öppettider och aktiviteter med anledning av coronapandemin.

Servicecenter

Servicecenter håller öppet, men med restriktioner för antal besökare. Planera ditt besök, oftast är det färre besökare på morgonen och förmiddagen.

Kontakt och öppettider - servicenter

Bibliotek

Kontakt och öppettider - Borlänge biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ornässtugan museum och café

Kontakt och öppettider

Äldreomsorg

Äldreboenden

Vi ber anhöriga att ringa och boka besökstid på äldreboenden innan besök. Besöksrutiner varierar beroende på vilket boende som ska besökas, information om rutiner ges vid bokning av besöket.

Skola och utbildning

Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning följer Folkhälsomyngidhetens och Smittskydd Dalarnas rekommendationer. Information om vad som gäller på respektive skola skickas ut till elever och vårdnadshavare i skolans egna informationskanaler.

Musikskolan

Musikskolans undervisning

Fritid

Fritidsgårdar och fältgrupp

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar är på prov öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Antalet besökare är begränsat utifrån respektive fritidsgårds lokalyta och ungdomarna påminns om att hålla avstånd och en god handhygien. Uteverksamhet erbjuds fortfarande i stor utsträckning.

Fältgruppen fortsätter med anpassad verksamhet för målgruppen. Det är viktigt att finnas tillgängliga för unga i tider av oro.

Kärnans fritidsgård

Kärnans fritidsgård är stängd.

Anna Rylander, fritidsassistent på Kärnan, telefon 0243-66568 eller

Elisabeth Hammarström, föreståndare på Kärnan, telefon 0243-66567

Maserhallen

Kontakt och öppettider - Maserhallenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information om övriga aktörer i Maserhallen, kontakta respektive verksamhet.

Sporthallar inomhus

  • Det är möjligt att boka hallar/lokaler för verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar födda 2002 och yngre.
  • Från den 1 juni 2021 är det tillåtet att träna inomhus för de föreningar i Borlänge som har seniorlag som är anmälda till seriespel (inomhusidrotter) säsongen 2021-22, om smittskyddsregler i övrigt följs.
  • Publik, vårdnadshavare och övriga personer som inte är ledare ska inte befinna sig i inomhushallar/korridorer.
  • Duschar och omklädningsrum bör inte användas vid träningar annat än för tillgång till toalett.

Rekommendationen att i första hand träna utomhus kvarstår, även om det är tillåtet att nyttja idrottshallar. Detta gäller både barn, ungdomar och vuxna.

Vid frågor om sporthallar, kontakta föreningskontoret kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Utomhusanläggningar

Utomhusanläggningar hålls öppna med hänvisning till att förhålla sig till råden om att hålla avstånd. Duschar och omklädningsrum bör inte användas vid träningar/matcher. Undantagsvis kan omklädningsrum nyttjas då gästande lag har lång restid. Detta ska då ske på ett smittsäkert sätt.

Vid frågor om sporthallar, kontakta föreningskontoret kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Utskick från föreningskontoretPDF med anledning av förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande från 1 juni 2021.

Samlingslokaler

Samlingslokaler stängs för föreningars verksamheter. Undantag görs för skolverksamhet.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i möjligaste mån ske digitalt.

  • Ingen giltig användare vald.