Borlänge kommuns logotyp

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge fysiskt skydd vid krig.

Ett skyddsrum är utmärkt med symbolen orange fyrkant med blå triangel. Det har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

I Borlänge kommun finns 450 skyddsrum. Skyddsrummen finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum och har underhållsansvar.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att skyddsrummen håller standard och att skyddsförmågan inte försämras.

Skyddsrum i Sverige

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter.