Borlänge kommuns logotyp

Stadshuset i Borlänge, Röda vägen 50.

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats som är till för att kunna ge information och värme till Borlängeborna om de normala kommunikationsmöjligheterna saknas.

Just nu är Stadshuset Borlänge kommuns trygghetspunkt. I händelse av störning kommer där att finnas information, värme och tillgång till dricksvatten.

Stadshuset

Röda vägen 50, 781 81 Borlänge

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.