Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Risk- och säkerhetssamordnare
Thorsten Bladlund
0243-743 30
Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap

Om en kris inträffar hittar du uppdaterad information på borlange.se. Kommunen har en särskild krisberedskap som samtidigt aktiveras.

Krisorganisation

En kris kan vara en stor brand, översvämning eller olyckor där många personer är inblandade. Om en kris inträffar i Borlänge kommun är det politikerna i finansutskottet som bildar en krisledningsnämnd. De tar över ledningen av de kommunala nämnderna och dess verksamhet. 

Inom kommunen finns också en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika antal personer, beroende på hur allvarlig krisen här. Varje person i organisationen bidrar med sin kompetens och ansvarar för en särskild del av organisationen.

Vid samhällsstörningar och vid större olyckor kan kommunens krisorganisation förstärkas med Frivilliga Resursgrupper (FRG). I Borlänge ingår cirka 70 personer i FRG.

Broschyr: Krisledningsplan för Borlänge kommun (pdf, 626 kb)

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Vid akuta händelser som olyckor erbjuder POSOM-gruppen ett stöd för de som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp.

I gruppen ingår representanter för ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. POSOM-gruppen nås vid behov via SOS Alarm, tfn 112, eller via Polisen tfn 114 14.

Farligt gods och kemikalier

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska inträffa är liten, men eftersom den finns vill kommunen informera om risken.

Nedan kan du läsa mer om hur SSAB, Stora Enso och Borlänge Energi arbetar med krisberedskap och om hur det påverkar dig.

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - SSAB (pdf, 1,12 mb)

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - Borlänge Energi (1,13 mb)

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - Stora Enso Kvarnsveden (4,4 mb)

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - Fågelmyra (2 MB)

Dammbrott

Risken för att en damm ska brista är mycket liten. Om en större damm skulle brista innebär det inte att en flodvåg sköljer över länet, men stora områden längs älven skulle svämma över. Ett dammbrott i Trängslet i Älvdalen skulle påverka vattennivåerna också i Borlänge. 

Broschyr: Så gör du om en damm i Dalälven går sönder (pdf, 1,12 mb)

Vattenutbredning vid dammbrott i Trängslet (pdf, 10,5 mb)

Brandskydd

Många bränder kan förhindras om vi blir mer medvetna om riskerna och lär oss mer om olika brandsituationer. I Borlänge kommun är det Räddningstjänsten Dala Mitt som ansvarar för det förebyggande arbetet med brandskydd. 

Se vanliga frågor och svar på Räddningstjänsten Dala Mitts webbplats 

Elavbrott

Om det blir ett elavbrott i Borlänge kommun ska du vända dig till Borlänge Energi. Via deras webbplats kan du se aktuell driftinformation.

Se aktuell driftinformation hos Borlänge Energi

Lagar och regler

Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinär händelse ska kommunen upprätta handlingsprogram som revideras för varje politisk mandatperiod. Handlingsprogrammet upprättas i samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef samt Räddningstjänsten Dala Mitt.

Sidan senast uppdaterad