Borlänge kommuns logotyp

Foto: MSB/Michael Fredman

Beredskapsveckan

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan). Den genomförs alltid under vecka 39.

2023 har Beredskapsveckan temat öva. I Borlänge väljer vi att att fokusera lite extra på barn, unga och familjer. Vi kommer bland annat att göra berättarrazzior på kommunens högstadieskolor som ska inspirera eleverna att öva på sin och familjens hemberedskap.

Du kan också öva på egen hand. I utmaningen ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Klarar du krisen?

Till utmaningen (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om beredskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare till kampanjveckan som har genomförts sedan 2017. Borlänge kommun deltar i Beredskapsveckan för att höja medvetenheten för risker och vilket ansvar som finns för privatpersoner att klara sig själv i minst en vecka utan samhällets hjälp vid en kris eller samhällsstörning.

Beredskap i Borlänge

Borlänge kommun arbetar på många olika sätt för att skapa en levande och trygg plats att bo, vistas och arbeta i. Som invånare i Borlänge är det också viktigt att du som privatperson är förberedd.

Så får du information under en kris

Krisberedskap i Borlänge

Risker i Borlänge

Hemberedskap - så förbereder du dig

Crisis Preparedness

Om krisen eller kriget kommer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sista veckan i maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer skickad hem till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Är du beredd? I händelse av kris eller krig. Pdf, 769.2 kB. 4-5 maj 2019 fick hushållen i Borlänge (cirka 26 500) broschyren, en lokal variant av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) samhällsinformation.

Förbered dig för en kris

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför är det viktigt att vi alla känner till vad som förväntas av enskilda människor i en händelse av krissituationer.

Webbsidor

Msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - bekräftad myndighetsinformation vid kriser.

Broschyren: Om kriget eller krisen kommer

Broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Broschyren finns på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till olika språk. Alla versioner finns som pdf-filer på webbsidan på DinSäkerhet.se.

Om kriget eller krisen kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. svenska

Lättläst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information på lätt svenska

Lyssna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inläst information på svenska

Teckenspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. teckenspråkstolkad information och filmer. Punktskriftsversionen av Om krisen eller kriget kommer skickas hem till dem som idag använder tjänster hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Other languages Länk till annan webbplats. arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska, Sveriges minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib (arli), samiska (nord-, syd och lulesamiska), tigrinska.

Broschyren: Är du beredd?

Viktig information till dig som bor i Borlänge

Broschyren skickades till hushållen i Borlänge är en variant av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) information Om kriget eller krisen kommer. Broschyren innehåller viktig information om hur vi kan förbereda oss på det oväntade.

Broschyren: Är du beredd? I händelse av kris eller krig.pdf Pdf, 769.2 kB.

Vi vill upplysa om att antalet trygghetspunkter har ändrats.
Aktuella trygghetspunkter.


Broschyr om beredskap i Borlänge