Borlänge kommuns logotyp

Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns Krisberedskapsveckan. I år genomförs kampanjveckan den 11–17 maj 2020.

Krisberedskapsveckan kommer att se lite annorlunda ut i år. Därför blir det inte aktiviteter och fysiska möten mellan människor som tidigare. Människors egen hemberedskap är fortfarande grunden i Krisberedskapsveckan och i år hyllas också initiativ som gjort skillnad under pågående situation med coronaviruset.

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst

Varje dag klockan 15.00 under Krisberedskapsveckan kommer en artist att hylla något av alla de initiativ som privatpersoner, föreningar och organisationer tar under pandemin, med en exklusiv livespelning på instagramkontot @dinsakerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan också alla som vill skicka in en egen hyllning till något initiativ som bidrar till krishanteringen och också se andras hyllningar.

Om krisberedskapsveckan

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare till kampanjveckan som har genomförts sedan år 2017. Borlänge kommun deltar i Krisberedskapsveckan för att höja medvetenheten för risker och vilket ansvar som finns för privatpersoner att klara sig själv i minst en vecka utan samhällets hjälp vid en kris eller samhällsstörning.

Affisch A4 - Krisberedskapsveckan 2020PDF
Affisch A3 - Krisberedskapsveckan 2020PDF
Banner för sociala medier 1080x1080öppnas i nytt fönster

Beredskap i Borlänge

Borlänge kommun arbetar på många olika sätt för att skapa en levande och trygg plats att bo, vistas och arbeta i. Som invånare i Borlänge är det också viktigt att du som privatperson är förberedd.

Så får du information under en kris

Krisberedskap i Borlänge

Risker i Borlänge

Hemberedskap - då förbereder du dig

Crisis Preparedness

Om krisen eller kriget kommer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sista veckan i maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer skickad hem till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Är du beredd? I händelse av kris eller krig.PDF 4-5 maj 2019 fick hushållen i Borlänge (cirka 26 500) broschyren, en lokal variant av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) samhällsinformation.

Förbered dig för en kris

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför är det viktigt att vi alla känner till vad som förväntas av enskilda människor i en händelse av krissituationer.

Webbsidor

DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - (MSB) om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - bekräftad myndighetsinformation vid kriser.

Broschyren: Om kriget eller krisen kommer

Broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Broschyren finns på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till olika språk. Alla versioner finns som pdf-filer på webbsidan på DinSäkerhet.se.

Om kriget ett krisen kommerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svenska

Lättlästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster information på lätt svenska

Lyssnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inläst information på svenska

Teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster teckenspråkstolkad information och filmer. Punktskriftsversionen av Om krisen eller kriget kommer skickas hem till dem som idag använder tjänster hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Other languageslänk till annan webbplats arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska, Sveriges minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib (arli), samiska (nord-, syd och lulesamiska), tigrinska.

Broschyren: Är du beredd?

Viktig information till dig som bor i Borlänge

Broschyren skickades till huhållen i Borlänge är en variant av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) information Om kriget eller krisen kommer. Broschyren innehåller viktig information om hur vi kan förbereda oss på det oväntade.

Broschyren: Är du beredd? I händelse av kris eller krig.pdfPDF


Broschyr om beredskap i Borlänge