Borlänge kommuns logotyp

Risker i Borlänge

En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar.

En del i kommunens krisberedskapsarbete är att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. Det gör vi för att öka förmågan att hantera en krissituation och minska sårbarheterna i samhället. Inför varje ny mandatperiod gör kommunen en omfattande risk- och sårbarhetsanalys.

Några risker som bedöms ha stor påverkan på hela samhället och som skulle kunna leda till en extraordinär händelse:

Brandrisk

Dammbrott

Elavbrott

Farligt gods och kemikalier

Hot mot dricksvatten

Värmebölja

Översvämning


Senast uppdaterad: 15 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här