Borlänge kommuns logotyp

Risker i Borlänge

En kris får alltid konsekvenser på lokal nivå eftersom kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet och har ett geografiskt områdesansvar.

En del i kommunens krisberedskapsarbete är att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen. Det gör vi för att öka förmågan att hantera en krissituation och minska sårbarheterna i samhället. Inför varje ny mandatperiod gör kommunen en omfattande risk- och sårbarhetsanalys.

Några risker som bedöms ha stor påverkan på hela samhället och som skulle kunna leda till en extraordinär händelse:

Brandrisk

Dammbrott

Elavbrott

Farligt gods och kemikalier

Hot mot dricksvatten

Värmebölja

Översvämning

Falsk information

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.