Borlänge kommuns logotyp

Falsk information

Stater och organisationer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja.

Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk:

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?
 • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
 • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
 • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

Höjd terrorhotnivå - var källkritisk!

Terrorhotnivån i Sverige höjdes från 3 till 4 på en femgradig skala i augusti 2023. Höjningen beror inte på ett konkret hot eller händelse, utan är en signal till berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken att ett terrorattentat ska inträffa.

Så här bör du agera

 • Lev som vanligt, var medveten om det säkerhetsläge som råder och var vaksam på avvikande beteenden.
 • Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter.
 • Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.
 • Ingen giltig användare vald.