Borlänge kommuns logotyp

Farligt gods och kemikalier

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier.

Därför finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska inträffa är liten, men eftersom den finns vill kommunen informera om risken.

Nedan kan du läsa mer om hur SSAB, Stora Enso och Borlänge Energi arbetar med krisberedskap och om hur det påverkar dig.

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet_Stora Enso Kvarnsveden 2020.pdfPDF

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - SSABPDF

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - Bäckelund - Borlänge EnergiPDF


Information om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Information till allmänheten - Fågelmyra bergtäkt.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till allmänheten - Skallerbacken.pdfPDF