Borlänge kommuns logotyp

Farligt gods och kemikalier

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier.

Därför finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska inträffa är liten, men eftersom den finns vill kommunen informera om risken.

Information till dig som bor i Borlänge

Under sista kvartalet av 2020 och våren 2021 uppdateras broschyrerna med information om farligt gods och kemikalier. Information kommer att finnas både på kommunens webbsida och i en färdigtryckt broschyr. Mer information om var broschyren kan hämtas meddelas under första kvartalet 2021.

Nedan kan du läsa mer om hur SSAB, Stora Enso och Borlänge Energi arbetar med krisberedskap och om hur det påverkar dig.

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet_Stora Enso Kvarnsveden 2020.pdfPDF

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - SSABPDF

Broschyr: Det kan gälla din säkerhet - Bäckelund - Borlänge EnergiPDF

Information om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Information till allmänheten - Fågelmyra bergtäkt.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till allmänheten - Skallerbacken.pdfPDF

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.