Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Så förbereder du dig

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen och du har också ett personligt ansvar. Vid en kris kommer kommunens insatser först att gå till äldre och sjuka, samt andra som har det svårare att klara av en kris eller större störningar i samhället.

Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser. Därför är det bra att som privatperson packa en krislåda med saker som är bra att ha. Vi kommer här att visa vad som är bra att packa i sin krislåda.

Målet är att hemberedskapen ska räcka minst sju dygn, alltså en vecka, men gärna längre. Tidsaspekten är svår, den nationella rekommendationen är minst en vecka, men vi kan aldrig riktigt veta hur länge eller hur omfattande en kris kan vara.

Krislåda

Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn.

Vatten

Vi behöver minst tre-fem liter vatten per person och dag.

Värme

Det behöver inte vara så kallt för att du snabbt ska bli nedkyld.

Mat

Vid en kris måste vi tänka annorlunda.

Trygghetspunkter

Om de normala kommunikationsmöjligheterna saknas så upprättas trygghetspunkter där värme och information kan fås.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge fysiskt skydd vid krig. På kartan nedan kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

Med förberedelser kan du klara en  besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. På de här sidorna finns många tips på hur du kan göra.

Hot mot dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Elavbrott

Samhället är beroende av elektricitet. Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.

Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

Värmebölja

Värmeböljor kan påverka hälsan negativt och ha andra följder för samhället. SMHI kan varna för höga temperaturer, till hjälp för exempelvis sjukvården.

Visste du att?

86 procent av Sveriges invånare vet att man behöver ta eget ansvar vid en samhällskris.  35 procent av Sveriges invånare vet vad man ska göra vid en samhällskris.  Källa: Nulägesmätning, MSB/Demoskop 2017.

Sidan senast uppdaterad