Självservice, blanketter - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Självservice, e-tjänster och blanketter

Gör dina ärenden själv. Här hittar du våra e-tjänster och blanketter.

 

Självservice - Barn och utbildning

Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör skola och förskola.

Självservice - Omsorg och hjälp

Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning, begära ersättning, ansöka om god man med mera.

Självservice - Uppleva och göra

Här kan du reservera böcker, boka lokal, ansöka om lotteritillstånd med mera.

Självservice - Bygga, bo och miljö

Här kan du anmäla installation av eldstad, ansöka om bygglov, begära uppehåll av hämtning av hushållsavfall med mera.

Självservice - Trafik och infrastruktur

Här kan du boka elcykel.

Självservice - Kommun och politik

Här kan du söka efter handlingar, beställa betygskopior, ansöka om stipendium med mera.

Självservice - Näringsliv och arbete

Här kan du beställa arbetsgivarintyg eller anmäla studieavbrott för KAA.

Sidan senast uppdaterad