Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress
Frostmors väg 1
Rektor
Marita Hedlund
0243-744 90
Biträdande rektor
Anna Samuelsson
0243-749 58
Skoladministratör
Inger Arnberg
0243-666 81
Dela sidan på sociala medier

Skräddarbacksskolan

Välkommen till Skräddarbacksskolan

Om Skräddarbacksskolan

Skräddarbacksskolan är vackert belägen med närhet till skog och mark. Dessa resurser tas på olika sätt tillvara i den dagliga verksamheten. Både skola och förskola har bland annat regelbundna aktiviteter i den närliggande skolskogen.

Skräddarbackens rektorsområde omfattar förskola 1-5 år, förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 och fritidshem. Totalt har vi nästan 450 elever inom vår verksamhet.

Skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns under dokument, längst ned på sidan.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska göra sjukanmälan till "Skola24" senast klockan 07:45. Ring telefonnummer 0515-436 23. Observera att anmälan ska göras varje dagbarnet är hemma på grund av sjukdom.

Efter välkomstmeddelandet: "Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Borlänge kommun", får du en uppmaning om att knappa in elevens personnummer med tio siffror.

Lärarutbildning på skolan

Skräddarbacksskolan är en av Högskolan Dalarnas partnerskolor. Varje partnerskola är utvald efter en noggrann utvärdering utifrån ett antal kriterier. De områden som högskolan granskar är handledarresurser, handledarkompetens, forskning och utveckling samt kvalitetsmedveten skolkultur. Under dokument, längst ned på sidan, kan du läsa mer om vår utbildning och se foton från verksamheten. 

 

Fritidshem

Välkomna till Skräddarbackens fritidshem!

Tidtabell för skolskjuts

Sidan senast uppdaterad