Borlänge kommuns logotyp
eldriven kommunbil

Trafik och infrastruktur

Borlänge kommun sköter och har ansvaret för de flesta gator och vägar i tätorten.

Vägarna på landsbygden och de som förbinder orterna ansvarar Trafikverket för. Borlänge Energi ansvarar för drift av gator och vägar på uppdrag av kommunen.

Frågor om

  • Hastigheter
  • Trafikregleringar
  • Trafikanordningsplaner (TA-planer)
  • Trafikföreskrifter
  • Parkeringsregleringar
  • Upplåtelse av allmän plats eller andra trafikrelaterade frågor

Kontakta Borlänge kommun
Telefon: 0243-740 00
kommun@borlange.se

Aktuellt

Pågående arbeten av vägar, broar och annan infrastruktur i Borlänge.

Modernare belysning genom Borlänge

4 januari 2024

Den 8 januari 2024 börjar Trafikverket byta ut gamla belysningsarmaturer till moderna LED-armaturer längs väg 70 mellan Mårdgatan och Paradisvägen.

Arbetena ska vara klara senast söndag den 21 januari. Arbetena sker också nattetid, det vill säga mellan klockan 18-06.

Läs mer på Trafikverkets webbplats: Modernare vägbelysning genom Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Forshuvudbron

7 november 2023

Kommunen har beslutat att stänga Forshuvudbron för all trafik förutom gång- och cykeltrafik samt moped klass 2. Bron stängs av säkerhetsskäl av från och med den 7 november 2023.

Forshuvudbron stängs för trafik

 

Ny bro i Hångsarvet, Paradisbron

Sommaren 2020

Under sommmaren 2020 upptäcktes röta i konstruktionen av bron över Lusbäcken i Hångsarvet.
En ny bro ska byggas men det är i dagsläget oklart när byggnationen kan påbörjas. Just nu pågår ett arbete med att fastställa vilken konstruktion det ska vara.

Bro i Hångsarvet, Paradisbron

Frågor om

  • Snöröjning
  • Gräsklippning
  • Renhållning

Frågor om statliga vägar

Trafikverket sköter det statliga vägnätet och har ansvar för skötseln och underhållet av vägar som förbinder orter.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.