Borlänge kommuns logotyp

Trafik och infrastruktur

Borlänge kommun sköter och har ansvaret för de flesta gator och vägar i tätorten.

Vägarna på landsbygden och de som förbinder orterna ansvarar Trafikverket för. Borlänge Energi ansvarar för drift av gator och vägar på uppdrag av kommunen.

Frågor om

  • Hastigheter
  • Trafikregleringar
  • Trafikanordningsplaner (TA-planer)
  • Trafikföreskrifter
  • Parkeringsregleringar
  • Upplåtelse av allmän plats eller andra trafikrelaterade frågor

Kontakta Borlänge kommun
Telefon: 0243-740 00
kommun@borlange.se

Frågor om

  • Snöröjning
  • Gräsklippning
  • Renhållning

Frågor om statliga vägar

Trafikverket sköter det statliga vägnätet och har ansvar för skötseln och underhållet av vägar som förbinder orter.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.