Borlänge kommuns logotyp

Bredband och IT

Genom ett samarbete mellan Borlänge kommun och Borlänge Energi Stadsnät har Borlängeborna tillgång till ett stort utbud av bredbandsanslutningar. Via stadsnätet går det att ansluta sig till bredband via fiber och ADSL.

Borlänge är en av de kommuner i landet som har en bra täckning för bredband. Du kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörer som levererar tjänster i bredbandsnäten. Borlänge Energi Stadsnät är ett lokalt öppet nät, det vill säga att det finns flera tjänsteleverantörer som konkurrerar på samma villkor. Varje kommuninvånare har stora möjligheter att till rätt pris välja den bredbandstjänst som passar bäst.

Borlänge Stadsnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredbandsstrategi

Som ett stöd i den fortsatta utvecklingen av IT-infrastrukturen har en bredbandsstrategi för Borlänge kommun tagits fram. Strategin tydliggör vilka initiativ som behövs tas för att jobba mot de nationellt och regionalt satta målen. År 2020 skall minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet.

Kommunens vision och strävan är att så många som 95 % av kommuninvånarna har möjlighet att ansluta sig till höghastighetsinternet om minst 100 Mbit/s hastighet år 2025.

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020PDF