Borlänge kommuns logotyp

Bredband och IT

När samhället digitaliseras är en välfungerande och utbyggd bredbandsinfrastruktur en viktig grundförutsättning och det är betydelsefullt att vi har lika villkor för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Borlänge är en av de kommuner i landet som har en bra täckning för bredband, drygt 97 % av alla arbetsplatser och bostäder har tillgång till fiber och 1 Gbit/s (2020).

Bredband innefattar en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet. Bredbandet kan vara trådbunden såsom via fiber, men bredband kan även vara trådlöst såsom via mobilt bredband eller satellit.

Fibernät

På marknaden finns både privata och kommunalt ägda nätleverantörer av fiber. Borlänge Energi Stadsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en kommunägd bredbandsleverantör som erbjuder merparten av kommunens invånare bredbandsuppkoppling. Borlänge Energi bygger kontinuerligt ut fibernät till nya områden inom kommunen.

Stadsnätet är ett öppet nät där Borlänge Energi själva inte levererar några tjänster. Stadsnätet erbjuder istället vad som kan ses som en marknadsplats till alla leverantörer som vill kunna erbjuda sina tjänster.

För att veta vilken nätleverantör som finns i ditt närområde och för att se vilka nät du kan ansluta din fastighet till, besök bredbandskartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bredbandsstrategi

I december 2021 antogs Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2021-2025. Strategin visar hur kommunen och de kommunala bolagen tillsammans ska arbeta för en god tillgång till bredband. Det handlar bland annat om att se till att utbyggnaden är konkurrensneutral och att samverka. Bredbandsfrågorna ska inkluderas i kommunala planeringsprocesser och kommunens handläggning ska vara effektiv. Vi behöver även arbeta för att infrastrukturen för bredband ska vara robust och tillförlitlig.

Ett av målen i strategin är att minst 98 % av kommunens bostäder och arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 1 Gbit/s senast 2025. Strategins mål om tillgång till bredband för hushåll och arbetsplatser är teknikneutrala. Det är viktigt med både fiber och trådlöst bredband.

Det behövs även möjlighet till att vara uppkopplad utanför hem och arbetsplatser. År 2023 ska det finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig. Det betyder att du ska kunna vara uppkopplad under exempelvis bussresan och under promenaden. I Borlänge är det i dagsläget mer än 97 % av kommunens områden där människor normalt befinner sig som ger en stabil tillgång till mobila tjänster av god kvalitet (2020).

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2021-2025 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.