Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bredband och IT

Genom ett samarbete mellan Borlänge kommun och Borlänge Energi Stadsnät har Borlängeborna tillgång till ett stort utbud av bredbandsanslutningar. Via stadsnätet går det att ansluta sig till bredband via fiber och ADSL.

Borlänge är en av de kommuner i landet som har en bra täckning för bredband. Du kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörer som levererar tjänster i bredbandsnäten. Borlänge Energi Stadsnät är ett lokalt öppet nät, det vill säga att det finns flera tjänsteleverantörer som konkurrerar på samma villkor. Varje kommuninvånare har stora möjligheter att till rätt pris välja den bredbandstjänst som passar bäst.

Mer information om leverantörerna samt hur du ska beställa bredband får du på Borlänge Stadsnäts webbplats via denna länk

På Borlänge Stadsnäts webbplats kan du söka på din adress för att se om du är ansluten till stadsnätet. Om din bostad saknar anslutning, går det att lämna en intresseanmälan för fiber via webbplatsen. Det finns även en möjlighet att beställa internet från telefonjacket med en hastighet upp till 24 Mbit/s via en ADSL-anslutning. Om din bostad redan är ansluten till stadsnätet går det att klicka på respektive leverantör för att ta del av aktuella erbjudanden och få mer information om vilka tjänster som du kan beställa.

Som ett stöd i den fortsatta utvecklingen av IT-infrastrukturen har en bredbandsstrategi för Borlänge kommun tagits fram. Strategin tydliggör vilka initiativ som behövs tas för att jobba mot de nationellt och regionalt satta målen. År 2020 skall minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Kommunens vision och strävan är att så många som 95 % av kommuninvånarna har möjlighet att ansluta sig till höghastighetsinternet om minst 100 Mbit/s hastighet år 2025. Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 finns att läsa här

Sidan senast uppdaterad