Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Landsbygd

Av kommunens 51 964 invånare är cirka 15 % bosatta utanför Borlänge tätort. Området utanför centralorten omfattas av de mindre tätorterna Ornäs, Torsång, Halvarsgårdarna, Idkerberget, Norr Amsberg och Repbäcken samt övrigt omland.

Utanför Borlänge stad erbjuds attraktiva boendemiljöer i en tätortsnära landsbygd. Närheten till Borlänge skapar en tillgång till stadens rika serviceutbud. Samtidigt är det viktigt att det finns servicemöjligheter även utanför centralorten.  Borlänge kommun strävar efter en fortsatt levande landsbygd där det är attraktivt och intressant att bo och verka.

Kommunens arbete kring landsbygdsfrågor drivs genom en arbetsgrupp med företrädare från Näringslivskontoret, Plan- och markkontoret,Utvecklingskontoret, Kultur och -fritidskontoret samt från Borlänge Energi. Syftet är att ge landsbygdsfrågorna en ökad uppmärksamhet och att frågor inom området enklare skall kunna leda till förbättringar. Landsbygdsgruppen träffas sex gånger per år.

Sidan senast uppdaterad