Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kommunbygderådet

Kommunbygderådet knyter samman de olika kommundelarna på landsbygden och skapar ett gemensamt forum för information och diskussion.

Rådet är ett viktigt verktyg för landsbygdsutveckling och fungerar som en länk mellan landsbygdens invånare, bystuge- och hembygdsföreningar samt politiker och tjänstemän inom kommunen.

Genom rådet har förutsättningarna för samarbete mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet ökat, liksom möjligheten att dra nytta av varandras erfarenheter och ta tillvara de idéer som finns.

Nedan kan du ta del av minnesanteckningar från kommunbygderådets möten 2015, 2016, 2017 och 2018.

Sidan senast uppdaterad