Borlänge kommuns logotyp

Parker och grönområden

För att värna Borlänge kommuns parker och grönområden finns här information om var du kan vända dig med frågor om skötsel. Kartan nedan visar flera av de parker där Borlänge kommun är markägare och som är öppna för allmänheten.

Skötsel och felanmälan

Borlänge Energi tar hand om parker och grönområden på allmän plats. Det handlar om praktisk skötsel och att realisera beslutade investeringar och exploateringar.

Om du vill göra en felanmälan, har frågor eller synpunkter kontaktar du Borlänge energi.

Gator och parker, Borlänge energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gräsytor omvandlas

Borlänge kommun arbetar för en mer hållbar gräsklippning där vi vill se en minskning av avgaser, utsläpp, transporter och klipptid för gräsklippare. Detta innebär att vi bland annat släpper upp en del gräsytor, ibland för att det ska stå kvar och gå i blom och ibland för att träd och buskar ska få växa upp. Förutom ett minskat behov av gräsklippning är det också positivt för biologisk mångfald och en ökad krontäckningsgrad. I tätorterna behövs större ytor med träd för att bland annat sänka temperaturen under årets varmaste dagar.

Läs mer om hur Borlänge kommun jobbar med att gynna biologisk mångfald under Naturvård i staden Länk till annan webbplats..

  • Ingen giltig användare vald.