Borlänge kommuns logotyp

Träd

För den gestaltade livsmiljön är träd en del i parker och gaturum. Här finns information om var du kan vända dig med frågor om skötsel och några upplysningar kring träd.

Skötsel och felanmälan

Borlänge Energi tar hand om träd på mark som är planlagd som allmän plats. Det handlar om praktisk skötsel och att realisera beslutade investeringar och exploateringar.

Om du vill göra en felanmälan, har frågor eller synpunkter kontaktar du Borlänge Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Träd

Det finns många anledningar till att värna träd i Borlänge kommun. Träd är livsmiljöer åt växter och djur samtidigt som de skapar intressanta och rogivande miljöer för oss människor. Träd har även goda reglerande förmågor och underlättar anpassningen till ett förändrat klimat. De förbättrar luftkvalité, minskar problem med nederbörd, reglerar temperatur, reducerar buller och minskar vindhastighet. Bladytan är avgörande för trädens reglerande förmågor och ett stort träds bladyta kan motsvara bladytan för 2000 nyligen planterade träd.

Förutom allt viktigt träden bidrar med kan de upplevas som störande när de skymmer utsikt, stör teknisk utrustning eller står nära en fastighet. Ibland kan träd utgöra fara som kräver åtgärder. Vid funderingar angående nedtagning av träd på allmän plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hänvisas du till Borlänge Energi.

  • Ingen giltig användare vald.