Borlänge kommuns logotyp

Renhållning och snöröjning

Borlänge Energi ansvarar för väghållning och snöröjning på kommunens cykelvägar och gator.

I snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning. Du kan också göra en felanmälan, till exempel om du ser snöhögar som skymmer sikten i trafiken, eller uppmärksammar något annat som behöver felanmälas.

Vinterväghållning, Borlänge Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och sopkärl.

Använder vi gångbanan som snöupplag så behöver inte du som fastighetsägare skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske till en bredd av en meter vid närmaste sidan av körbanan. Vid gågator ska sandning ske till en bredd av två meter från fasad.

Skotta, sanda och ta bort löv utanför din fastighet

Om gångbanan utanför din fastighet är hal, täckt av löv eller snötäckt ska du se till att den sandas, sopas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas, sopas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.

Hämta sand

Borlänge Energi tillhandahåller sand som du kan hämta för att sanda din del av gångbanan eller gatan. Om du behöver sand i vinter kan du fylla max två hinkar vid flaket med sandningssand som står uppställt på industriområdet Norra Backa. Du hittar det vid infarten till Sibylla, bakom Biltema.

Följ regelverket för att undvika böter och skadestånd

Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller annan yta som ska användas av gångtrafikanter riskerar du att:

  • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Detsamma gäller om du inte sopar bort sanden när vintersäsongen är slut.

Skotta fastighetens tak

Du ansvarar också för att se till att snö och is från fastigheten inte skadar människor eller offentlig egendom.

Om det finns risk för fallande is eller snö ska du:

  • spärra av trottoarerna
  • sätta upp varningsskylt om snöras
  • röja undan snön och isen.

Tänk på att du ansvarar för att snöröja taket även om du har satt upp varningsskyltar!

Lämna snö på snötippar

Om det blir mycket snö är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att forsla bort snöhögarna.

Ta bort sanden på våren

När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.