Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt för ett visst markområde mellan kommunen, markägarna och grannarna. Detaljplanen styr hur marken får användas och hur bebyggelsen ska se ut. En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 detaljplaner.

Det är plan- och markkontoret som upprättar kommunens detaljplaner, och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar detaljplanerna.

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att kommunstyrelsen ger plan- och markkontoret ett planuppdrag. Om du vill att kommunen ska ta fram en detaljplan kontaktar du plan- och markkontoret. Du kan också ansöka om planbesked.

Läs mer om detaljplanering i länken till Boverket nedan.

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Sidan senast uppdaterad