Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

I ett hållbart samhälle lever människor ett gott liv tillsammans och de stora miljöproblemen är lösta. Man brukar tala om tre dimensioner i den hållbara utvecklingen: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Borlänge kommun har tagit fram övergripande mål för dessa tre dimensioner. Målen handlar om att skapa förutsättningar för välfärd och möjligheter till utbildning, arbete och företagande i kommunen. Borlänge kommun vill också prioritera arbetet för en bättre miljö med begränsad klimatpåverkan.

Det finns ett antal styrdokument som stöd i arbetet att nå de övergripande målen för ett hållbart Borlänge.

Sidan senast uppdaterad