Borlänge kommuns logotyp

Torg och parker

Det är Borlänge Energi som ansvarar för torg och parker på uppdrag av kommunen. Borlänge Energi ansvarar också för snöröjning och renhållning.

Borlänge Energi ansvarar för:

  • Snöröjning och renhållning av gator, vägar och torg
  • Halkbekämpning
  • Belysning
  • Parker och grönområden
  • Taxor och avgifter för renhållning
  • Geografisk placering av återvinningsstationer
  • Sandning av vägar och gator
  • Driftinformation
  • Felanmälan av ovanstående

Om du har frågor eller synpunkter om något av ovanstående kontakta:
Borlänge energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om stadsmiljö hos Borlänge Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avverkning av riskträd intill järnväg 2021

Under januari-mars 2021 kommer Trafikverket avverka träd som utgör risk för järnvägen, som går genom Borlänge. Det innebär att träd nära spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar faller på spåranläggningen och förorsakar skador eller störningar.

Arbetet bedrivs dagtid, måndag till fredag, och utförs av Ansjö Skog& Markkonsult AB. Arbetet kan medföra störande moment med buller från maskiner vid röjning och avverkning.

Vid frågor, kontakta: Magnus Nyström, avverkningsledare, på telefon: 070-512 09 59