Borlänge kommuns logotyp

Odling

I Paradisparken finns ca 170 odlingslotter som två olika odlarföreningar arrenderar av kommunen. Här finns möjlighet för den som saknar egen täppa att hyra en lott att odla grönsaker och blommor i. Odlingsområdena drivs av odlarföreningarna i samråd med Borlänge Energi och Borlänge kommun. Föreningen med dess styrelse samordnar intresseanmälningar, tilldelar lotter och tar in en hyresavgift. På varje odlingsområde finns tillgång till vattenposter och förrådsbyggnad där redskap och slangar kan förvaras. Komposteringsmöjligheter finns ordnat av Borlänge Energi och sortering ska skötas av föreningens odlare.

För intresseanmälan för hyra av odlingslott kontaktas respektive odlarförening via kontaktuppgifter som finns anslaget på anslagstavlor på förråden.