Borlänge kommuns logotyp

Trafik, gator, torg och parker

Det är Borlänge Energi som ansvarar för trafik, gator, torg och parker på uppdrag av kommunen. Borlänge Energi ansvarar också för snöröjning och renhållning.

Borlänge Energi ansvarar för:

 • Cykling och cykelvägar
 • Parkering och parkeringstillstånd
 • Vägarbete
 • Snöröjning och renhållning av gator, vägar och torg
 • Halkbekämpning
 • Belysning
 • Kollektivtrafik
 • Enskilda vägar
 • Uthyrning av torgplatser
 • Upplåtelse av offentlig platsmark
 • Blomlådor på bostadsgator
 • Parker och grönområden
 • Taxor och avgifter för renhållning
 • Geografisk placering av återvinningsstationer
 • Sandning av vägar och gator
 • Driftinformation
 • Felanmälan av ovanstående

Om du har frågor eller synpunkter om något av ovanstående kontakta

Mer information om stadsmiljö hos Borlänge Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.