Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Trafik, gator, torg och parker

Det är Borlänge Energi som ansvarar för trafik, gator, torg och parker på uppdrag av kommunen. Borlänge Energi ansvarar också för snöröjning och renhållning.

Borlänge Energi ansvarar för:

 • Cykling och cykelvägar
 • Parkering och parkeringstillstånd
 • Vägarbete
 • Snöröjning och renhållning av gator, vägar och torg
 • Halkbekämpning
 • Belysning
 • Kollektivtrafik
 • Enskilda vägar
 • Uthyrning av torgplatser
 • Upplåtelse av offentlig platsmark
 • Blomlådor på bostadsgator
 • Parker grönområden
 • Taxor och avgifter för renhållning
 • Geografisk placering av återvinningsstationer
 • Sandning av vägar och gator
 • Driftinformation
 • Felanmälen av ovanstående

Om du har frågor eller synpunkter om något av ovanstående kontakta Borlänge Energi. Se kontaktuppgifter ovan.

Till Borlänge Energi (öppnas i nytt fönster) >

Sidan senast uppdaterad