Borlänge kommuns logotyp

Cykling

Borlänge kommun strävar efter att underlätta för befolkningen att använda cykeln som transportmedel.

I kommunen finns det fyra cykelstråk som sammanbinder staden. Tre av stråken har centrum som nav och den fjärde har Framtidsdalen som målpunkt på stråkets mitt. Se karta över cykelvägnätet under dokument.

Vid vinterväghållning prioriteras huvudcykelstråket.

Cykelöverfart och cykelbana

Cykelöverfarter kan liknas med övergångsställen för cyklister. Bilisten har alltså väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Cykelöverfarterna har vägmarkering och vägmärken samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Precis som vid övergångställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

Om regler för cykel på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska cyklisten göra vid en cykelöverfart?

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Vad ska fordonsföraren göra vid en cykelöverfart?

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Hjälp! Vad är skillnaden mellan cykelöverfart och cykelpassage?

Vid en cykelpassage används inget särskilt vägmärke för att märka ut denna. Vid en cykelöverfart däremot finns ett vägmärke som påminner om vägmärket för övergångsställe. När vägmärket om cykelöverfart finns uppsatt så har fordonsförarna väjningsplikt gentemot cyklister på samma sätt som du har väjningsplikt gentemot gående på ett övergångsställe. När du som cyklist ska korsa en väg på en cykelpassage har du väjningsplikt.

Om cykelpassager och cykelöverfarter på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd cykelbanan

På cykelbanorna gäller samma regler som på övriga vägar. Du cyklar till höger och kör om andra cyklister till vänster. I vissa fall är gång- och cykelbanan uppdelad i en gångbanedel och en cykelbanedel som oftast är utmärkta med symboler. För allas säkerhet – cykla alltid på cykelbanan och undvika att cykla på trottoarerna.

  • Ingen giltig användare vald.