Borlänge kommuns logotyp

Övergångsställen och passager

I Borlänge kommun har vi många övergångsställen och passager. Skillnaden är att ett övergångsställe har en skylt som visar att bilisten har väjningsplikt och det är vita ränder målade över gatan. En passage har ingen vägmarkering men är en tydlig plats där man korsar gatan. Där måste både fotgängare och bilist ta hänsyn till varandra. Vi får många frågor och önskemål om övergångsställen. Här förklarar vi hur vi ser på saken:

Ett övergångsställe är i sig inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Det är en plats där fordonsförare har väjningsplikt mot de gående, alltså en framkomlighetsåtgärd. Våra rekommendationer och handböcker säger att övergångsställen är en reglering som används när det är mycket trafik, både gående och fordonstrafik, för att gående ska kunna korsa på en avsedd och tydlig plats. Om vi gör övergångsställen "i onödan" och på fel platser kan det istället skapa olycksrisker. Bilister kan bli nonchalanta om det sällan går någon där och stannar inte och gående går utan att titta.

Det viktigaste vid övergångsställen är hastighetsdämpning, att fordon kommer ner i fart så att de lättare följer sin väjningsplikt och för att samspelet blir bättre. När det inte finns övergångsställen kan en passage också fungera, särskilt vid mindre trafik. Då är det en tydlig plats där man kan korsa och där åtgärder också bör vara gjorda så att hastigheten är låg så att samspelet med fordonstrafiken blir bättre.

Många gånger kan en passage vara säkrare än ett övergångsställe eftersom både fotgängare och bilist måste ta hänsyn till varandra. Då är båda parter mer försiktiga och olyckor kan undvikas.

Vår ambition är att jobba systematiskt med de övergångsställen och passager vi har för att göra dem säkrare. Vi prioriterar de platser där hastigheten är hög, det är många trafikanter och det inte finns någon hastighetssänkande åtgärd. Vi gör sällan punktinsatser på enskilda mindre trafikerade platser.

I vårt arbete med Rätt fart i staden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går vi igenom område för område och ser över trafiksäkerheten, hastigheten och möjligheten för passage eller övergångsställe.

  • Ingen giltig användare vald.