Borlänge kommuns logotyp

Kungörelse om flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när en månad har förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Borlänge kommun.

Ärendenummer:

Publicerad:
Registreringsnummer:
Fordonstyp:
Fabrikat:
Ursprunglig uppställningsplats:

  • Ingen giltig användare vald.