Borlänge kommuns logotyp

Parkeringsanmärkning, parkeringsböter, p-bot

Om du inte följer de aktuella parkeringsreglerna på kommunens mark kan du riskera att få en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Här hittar du information om hur du betalar och bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift samt skillnaden mellan dem.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas på allmän platsmark, till skillnad från en kontrollavgift som utfärdas på tomtmark.

Gatumark eller allmän platsmark

Gatumark avser allmän platsmark, såsom gator och torg, som ägs av kommunen och betraktas som offentlig. Parkeringstillståndet regleras enligt den offentligrättsliga lagstiftningen. Om du parkerar fel på gatumark riskerar du att få en parkeringsanmärkning från kommunen. För närvarande innebär detta en avgift på mellan 300 och 1000 kronor. Om du låter fordonet stå kvar felaktigt parkerat kan en ny parkeringsanmärkning utfärdas nästa dygn, förutsatt att det har gått minst sex timmar sedan den första rapporteringen. Ett fordon kan maximalt få fem parkeringsanmärkningar på samma plats. Efter tre dygn kan kommunen flytta bort fordonet.

Betalning

Den registrerade ägaren av fordonet som har fått en parkeringsanmärkning är ansvarig för att betala avgiften. Du betalar avgiften till Transportstyrelsens Bankgiro 5051-6905 och anger OCR/ärendenumret från parkeringsanmärkningen.

Bestridande

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning måste du göra det skriftligen till Polisen i det län där anmärkningen utfärdades. I bestridandet ska ägaren till fordonet ange omständigheterna och den bevisning som stöder bestridandet. Använd registreringsnummer eller OCR/ärendenummer som referens.

För att undvika påminnelseavgift måste hela felparkeringsavgiften betalas innan ett eventuellt bestridande. Om bestridandet leder till att betalningsansvaret upphävs, återbetalas felparkeringsavgiften.

Blankett och mer information om bestridande av parkeringsanmärkning på polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollavgift

Kontrollavgift utfärdas på tomtmark, till skillnad från parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän platsmark. Tomtmark är privat fastighetsägd mark, exempelvis parkeringshus/garage eller utomhusparkering inom en fastighet. Marken kan vara privat, kommunal eller ägas av andra parter, och upplåtelsen av parkering på tomtmark regleras civilrättsligt. Felaktiga uppställningar beivras med kontrollavgift av fastighetsägaren eller ett anlitat bolag.

Hur vet man vem som övervakar en tomtmarksparkering?

Vid infarten till en tomtmarksparkering ska det finnas en tilläggstavla under vägmärken som anger vilket företag som övervakar parkeringen samt deras telefonnummer.

Betalning eller bestridande

Den registrerade ägaren av fordonet som har fått en kontrollavgift är ansvarig för att betala den. Om du anser att en utfärdad kontrollavgift är felaktig kan du bestrida den hos det aktuella bolaget. Vid bestridande av kontrollavgift gäller andra regler. Kontakta det relevanta parkeringsbolaget för mer information:

Aimo park: Överklaga en kontrollavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Securitas eller Avarn Security: hantera ditt ärende/kontrollavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.