Borlänge kommuns logotyp

Parkeringsregler Ovanbroparkeringen

Här kan du se vilka avgifter som gäller på Ovanbroparkeringen i centrum.

Justering av parkeringstaxa Ovanbroparkeringen från 3 juni 2024

På norra Ovanbroparkeringen finns det ca 260 parkeringsplatser. Från och med 3 juni 2024 är första timmen avgiftsfri med parkeringsskiva. Om du ska parkera max 1 timme kan du använda parkeringsskiva, appen Easypark eller parkeringsautomaten. Vid användning av parkeringsautomaten dras den första timmen av automatiskt och efter första timme är taxan 10 kronor per timme inom tidsangivelsen.

Parkeringsskivan och avgiften gäller vardagar klockan 08.00-18.00 och dag före helgdag/söndag (lördagar) klockan 10.00–15.00. Övrig tid råder fri parkering.

Du får inte ändra parkeringsskivans inställning av ankomsttid under pågående parkering inom tidsbegränsningen. Du får bara använda en parkeringsskiva vid varje uppställningstillfälle.

Parkera längre än 1 timme

Om du ska parkera längre än 1 timme ska du inte använda en parkeringsskiva utan betalar avgiften direkt när du parkerar, antingen med appen Easypark eller i parkeringsautomaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in och dras av automatiskt. Efter första timme är taxan 10 kronor per timme inom tidsangivelsen.

Betala parkering med Easyparks app

Med hjälp av mobilen kan du enkelt betala och förlänga din parkering var du än befinner dig. Då behöver du inte oroa dig för att din parkeringstid går ut. På alla våra avgiftsbelagda parkeringsytor kan du betala din parkering via appen Easypark.

Så använder du parkeringsskiva

  • Ställ in ankomsttiden vid pilen, ställ pilen till närmast följande hel- eller halvtimme.
  • Om parkeringen börjar innan tidsbegränsningen börjar, ställ in den tidpunkt när tidsangivelsen börjar.
  • Placera parkeringsskivan innanför främre vindrutan så att den är lätt avläsbar utifrån.

Vad betyder skyltningen?

  • Vardag klockan 08.00-18.00 är det en timmes avgiftsfri med parkeringsskiva, parkeringsautomat eller via appen Easypark, sedan är taxan 10 kronor per timme.
  • Lördagar (dag före heldag/söndag) klockan 10.00-15.00 är det en timmes avgiftsfri med parkeringsskiva, parkeringsautomat eller via appen Easypark, sedan är taxan 10 kronor per timme.
  • Övrig tid råder fri parkering.

Parkera längre än 1 timme

Om du ska parkera längre än 1 timme ska du inte använda parkeringsskiva utan betalar avgiften direkt när du parkerar, antingen med appen Easypark eller i parkeringsautomaten. Den första avgiftsfria timmen räknas in och dras av automatiskt. Efter första timme är taxan 10 kronor per timme inom tidsangivelsen.

Jag saknar parkeringsskiva, kan jag hämta en vid kommunen?

Kommunen har inga parkeringsskivor i dagsläget att dela ut. Det går att använda appen Easypark eller parkeringsautomaten som parkeringsskiva. Det går även att använda en papperslapp eller liknande och skriva upp närmast följande halvtimme som ankomsttiden och placera den innanför framrutan väl synligt utifrån.