Borlänge kommuns logotyp

Tillstånd

I vissa fall behöver du ett särskilt tillstånd ifall du avser att nyttja kommunens mark. Tillståndet kan behövas ifall du ska göra ett grävarbete, upplåta offentlig mark för tillexempel uteservering eller ifall du vill sätta ut ett tillfälligt farthinder på din gata.

I menyn hittar du mer information om tillstånd som vi handlägger.

Under dokument hittar du Allmänna lokala ordningsföreskrifter där kan du läsa mer om vilka regler som gäller inom Borlänge kommun.

  • Ingen giltig användare vald.