Borlänge kommuns logotyp

Blomlådor

Under perioden 1 maj – 30 september finns det möjlighet att sätt ut blomlådor som ett tillfälligt farthinder på din bostadsgata.

Blomlådor kan beviljas på gator där kommunen är väghållare. Gatan måste ha utfarter från villor och inte ha karaktär av en huvudgata med inslag av genomfartstrafik. Gatan får inte tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken

Den som ansöker och ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata lådorna ställs ut.

Ytterligare information om reglerna gällande utsättning av blomlådor kan du läsa i broschyren under dokument.

  • Ingen giltig användare vald.