Borlänge kommun

Blomlådor

Under perioden 1 maj – 30 september finns det möjlighet att sätt ut blomlådor som ett tillfälligt farthinder på din bostadsgata.

Blomlådor kan beviljas på gator där kommunen är väghållare. Gatan måste ha utfarter från villor och inte ha karaktär av en huvudgata med inslag av genomfartstrafik. Gatan får inte tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken

Den som ansöker och ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata lådorna ställs ut.

Blomlådor som farthinder - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.