Borlänge kommuns logotyp

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du ansöka om ett färdtillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

 • Ibland innebär reglerna att du som företagare behöver söka tillstånd för att köra i Borlänge.
 • Du måste också söka tillstånd om du behöver köra, stanna eller parkera fordon på platser där det annars är förbjudet enligt de lokala trafikföreskrifterna.
 • Du kan endast få dispens om det behövs av särskilda skäl. Dispensen får bara ges då det inte utgör någon fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Beslut om tillstånd

 • Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.
 • Om din ansökan är godkänd får du beslutet via e-post.
 • Om du får avslag på din ansökan skickar vi beslutet med information via e-post.

Särskilda skäl krävs för dispens

Ett särskilt skäl innebär att din verksamhet inte kan utföras utan dispens.

Skäl som kan ge dispens kan vara:

 • Färd på gator och platser där du normalt sett inte får köra
 • Parkering på gator och platser där du normalt sett inte får parkera

Allmänna skäl som inte ger dispens kan vara:

 • För att minska utsläpp och miljöpåverkan
 • Att en färdväg förkortas och att detta motiveras utifrån tid.

Ansök om dispens från lokalatrafikföreskrifter

Du ansöker om färdtillstånd genom att använda e-tjänsten:

Färdtillstånd - Dispens från lokal trafikföreskrift Länk till annan webbplats.

 • Ingen giltig användare vald.