Borlänge kommuns logotyp

Nyttokort

Om du som näringsidkare använder bilen i ditt arbete och är beroende av att kunna parkera i närheten för att kunna utföra sitt arbete har du möjlighet att ansöka om ett nyttokort. Att fordonet används vid yrkesutövningen är en förutsättning.

I broschyren kan du läsa mer om reglerna och kostnad för nyttokortet. Broschyren och ansökan hittar du i dokument.

Ifall du ska utföra ett arbete som kommer pågå under max tre dagar kan du ansöka om en korttidsdispens.

  • Ingen giltig användare vald.