Borlänge kommuns logotyp

Upplåtelse av offentlig plats

Vad är offentlig plats? Allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan utmärks som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, det vill säga att en gata är till för att köra på och en trottoar är till för att gå på.

För att få nyttja allmänna platser till något annat än vad de ursprungligen upplåtits för, som till exempelvis evenemang, försäljning, utställning av reklamställ, uteserveringar och liknande krävs tillstånd av Polismyndigheten.

Tillståndet ansöker du direkt hos Polisen.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har yttranderätt och vetorätt över ansökningarna. Det vill säga att Polismyndigheten inte kan utfärda ett tillstånd om inte kommunen godkänner ansökan.

Under dokument hittar ni mer information om upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt vilka taxor som gäller inom Borlänge kommun.

Affischering

För affischering gäller att det inte behövs något tillstånd för att sätta upp affischer på de affischtavlor/pelare som finns i centrum och som är avsedda för detta. Trafikavdelningen har tagit fram 7 ställen runt om i kommunen där det är tillåtet för affischering. Se kartbilder i Information - affischering under dokument. Ifall du vill använda dessa platser för affischering behövs ett Polistillstånd.

I övrigt är all affischering längs vägar och gator förbjuden i Borlänge.

  • Ingen giltig användare vald.