Borlänge kommuns logotyp

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett arbete eller anordna ett evenemang på eller intill kommunal väg som påverkar trafikanter behöver du göra en ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan).

En trafikanordningsplan (TA-plan) innehåller fakta om ett vägarbete/arbetsområde och hur det ska märkas ut. TA-planen beskriver vilken typ av skyltar, avstängningar och vägmärken som krävs för att åstadkomma en säker trafikmiljö vid vägarbetet.

Arbetsledare och utmärkningsansvarig

För samtliga arbeten måste det finnas en utmärkningsansvarig och ansvarig arbetsledare. Utmärkningsansvarig ansvarar för att vägmärken, avspärrningar, varningsbelysning med mera är väl synliga och korrekt placerade. Avspärrning och utmärkning ska utföras enligt Borlänge kommuns exempelsamling av TA-planer Länk till annan webbplats..

Ta hänsyn till allmänhet och trafikanter

Arbetet ska bedrivas med största möjliga skyndsamhet och med minsta möjliga störningar för allmänhet och trafikanter. Särskild hänsyn ska tas till de oskyddade trafikanternas framkomlighet. Sökanden svarar för att trafikanordningarna flyttas och återställs.

God framförhållning

TA-plan ska lämnas in senast 14 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Arbete får inte påbörjas innan TA-planen har blivit godkänd. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast nästkommande arbetsdag.

Vid sent inkommen TA-plan så har väghållaren rätt att skjuta på arbetet så att ärendet hinner handläggas.

TA-plan kan återkallas

Väghållaren kan återkalla den godkända trafikanordningsplanen med omedelbar verkan om planen används för arbeten den inte är avsedd för eller där förhållandena är andra än planen avser. Om arbetet inte är möjligt att genomföra på ett trafiksäkert sätt så måste en ny trafikanordningsplan lämnas in med nya lösningar och trafikanordningar

Ansök via ISY Case

När du ska ansöka om godkännande av trafikanordningsplan eller en grävningsansökan i Borlänge kommun gör du det via en E-tjänst som heter ISY Case.

Mer information ISY Case och hur du skapar ny användare

  • Ingen giltig användare vald.